Reagerer på meningsløst utvisningsvedtak

Vidar_Kleppe2Demokratenes nestleder, tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe, er tilhenger av en svært streng innvandringspolitikk, men meningsløse avgjørelser og byråkratisk rot har han ikke noe til overs for. “Jeg er ikke kjent som noen liberal innvandringspolitiker, men dette er rett og slett uforståelig,” sier han til Fædrelandsvennen. Saken gjelder en amerikansk statsborgere som har bodd og studert i Norge i 10 år, har norsk samboer, en far som bor i Kristiansand, og som trodde han hadde fått permanent bosettingstillatelse i Norge. Men mistet den pga et brev som ikke kom frem.

Vidar Kleppe er nå fylkestingpolitiker for Demokratene og sitter i Utlendingsnemnda. Han er én av tre dommere som kan avgjøre Shults’ ankesak, skriver Fedrelandsvennen. Kleppe oppfordrer amerikaneren Lee Michael Shults og advokaten hans til å anke Utlendingsdirektoratets vedtak, slik at det kommer opp i nemnda.

“Det er klart de må anke. Dette er snakk om en lovlydig, godt utdanna og positiv bidragsyter til samfunnet,” sier Kleppe til Fædrelandsvennen. Han mener hele situasjonen baseres på missforståelser og dårlig kommunikasjon.
“Det viser at mye må gjøres for å rette opp den manglende informasjonsflyten mellom offentlige etater. I 2016 burde vi hatt på plass et bedre system”, sier han.

Som 16-åring flyttet Lee Michael Shults fra USA til Kristiansand sammen med foreldrene. Shults flyttet til Norge med faren, moren og søsteren i 2006, da faren fikk en professorstilling ved Universitetet i Agder, skriver Fædrelandsvennen. ” Jeg begynte på skole, lærte meg norsk og fikk meg jobb”, forteller Lee Michael Shults til avisen.

Etter tre år på videregående og tre fornyelser av oppholdstillatelsen var Shults sikker på at han hadde varig opphold i Norge. “På utlendingsseksjonen ved Politihuset i Kristiansand i 2009, fikk vi beskjed om at oppholdstillatelsen etter tre år var permanent. Jeg har norsk personnummer og skattekort. Min “kriminelle handling” er å ikke stå i et register jeg aldri meldte meg ut av”, sier en fortvilet Michael Shults.

Samme år skiller foreldrene lag. Faren flytter til en ny adresse i Kristiansand og moren tilbake til hjemlandet. Etter videregående tar Shults en bachelor i filosofi og psykologi i USA. Hvert år har han sommerjobb i Kristiansand. “I denne perioden er alt normalt. Jeg har norsk personnummer, mobiltelefon og skattekort. Jeg er jevnlig i kontakt med Skatteetaten og opplyser hvor jeg bor, jobber og hvor mye jeg tjener,” sier han til Fædrelandsvennen.

I 2012 flytter han tilbake til Norge. Han får seg fulltidsjobb, og blir kjæreste og samboer med Berit Ness. Lee Michael får også et tett forhold til hennes unge datter, skriver avisen. “Hun kaller meg «pappa»”, sier han.

I 2014 reiser paret på ferie til Hawaii, men på flyplassen på vei hjem blir Shults tatt til siden. De sier han mangler innreisepapirer til Norge. Kjæresten reiser hjem, mens Shults får bistand fra konsulatet i San Fransisco.

“De sa jeg ikke hadde vært folkeregistrert i Norge på fem år,” forklarer han til Fædrelandsvennen. Grunnen skal i følge avisen være et brev Folkeregisteret sendte til Shults i 2009. Siden foreldrene skilte seg og byttet adresse, nådde aldri brevet fram og ble sendt i retur. Likevel ble Shults registrert som utvandret.

En måned senere får Shults komme tilbake på studentvisum. Som avtalt søker han om å fornye dette i 2015. Svaret kommer som et sjokk. “Jeg fikk et forhåndsvarsel om utvisningssak fra Utlendingsdirektoratet. De mente jeg hadde jobbet ulovlig i Norge,” forteller han.

Shults engasjerte advokat og la fram omfattende dokumentasjon til UDI. Dokumentasjon han mener beviser at han har spilt med åpne kort, betalt skatt og aldri prøvd å skjule noe. I tillegg skrev barnehagen til dattera et brev som presiserer hvor viktig han er for henne. Likevel fikk familien et nytt sjokk forrige uke, skriver Fædrelandsvennen.
.
“Jeg ble utvist i to år. Det er utrolig! Jeg har norsk personnummer og skattekort. Min «kriminelle handling» er å ikke stå i et register jeg aldri meldte meg ut av,” sier han. Han er fortvilet over dårlig kommunikasjon mellom de offentlige etatene, men innser at han kunne satt seg bedre inn i regelverket. “Jeg burde sjekket opp i ting, selv om jeg aldri fikk indikasjoner på at noe var galt. Det er rart at man kan få skattekort av Skatteetaten, uten å være folkeregistrert, for så å bli beskyldt for å jobbe ulovlig,” avslutter han.