Rett utdanning trygger velferden

Skoleelever“Demokratene vil prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre norske partier. Vi vil akseptere både private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå. Skolen skal og må bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot frihet under ansvar og de demokratiske idealer. Dette har alltid vært en av grunnpilarene mot fremmede voldelige og totalitære ideologier som nazisme, marxisme og islamisme,” sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

“Utdannelsessystemet må ta hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal derfor ha like stor prioritet som teoretiske skoler.
Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri som tilbyr varer og tjenester som er vanskelige å kopiere,” mer Kleppe.

“Olje og gass har her i landet vært produkter i særstilling som så langt har solgt seg selv, men dette varer ikke evig. Faren for Norge er at lavkostland konkurrerer med lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår når de produserer varer som er enkle å kopiere. Norge må derfor i fremtiden bygge bedre høyteknologisk infrastruktur som kan være med på å trygge den norske velferden for fremtiden,” legger han til.