Våre verdier er under press

Kleppe«Norge er heldigvis en demokratisk nasjon med respekt for grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og religionsfrihet. Dette er viktige verdier som må ivaretas og kjempe for hver dag, i en tid da både vår frihet og uavhengighet og våre vestlige frihetsverdier er under press,» mener Demokratenes nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe. 

«Presset kommer blant annet fra islam, innvandring og internasjonale avtaler som begrenser vår handlefrihet, og tvinger oss til å godta direktiver som blir trett nedover oss utenfra,» mener han, og trekker frem Schengen-avtalen og EØS-avtalen som åpner grensene for utlendinger som strømmer til Norge i tusenvis, og tvinger oss til å godta vedtak tatt over hodene våre som deler av norsk lovgivning.  

«EØS-avtalen er et angrep på de frihetsverdiene vi burde hegne om, og som vi minnes om hver eneste 17.mai,» sier Kleppe, og fortsetter med å trekke frem en annen trussel mot våre frihetsverdier, nemlig islam: 

«Det er et faktum at islam har brakt med seg verdier som står i direkte motpol mot de kristne humane verdiene som nasjonen Norge verner om. For tjue-tretti år siden kjempet vi mot kommunister som ville innføre diktatur, fjerne religionsfriheten og arrestere personer som benyttet seg av ytringsfriheten. Idealene til kommunistene var brutale regimer i Sovjetunionen, Kina og Nord Korea. Friheten vant over diktaturet. Kommunismen ligger heldig vis med brukket rygg. Det gjør ikke islam,» minner han om.

«For tretti år siden fantes det knapt en nordmann som mente at homofile måtte henrettes, utro kvinner piskes, og personer som endret sin religiøse tro dømmes til døden. I dag er disse middelalderske synspunktene i ferd med å få fotfeste blant deler av den muslimske ungdommen i vårt land. Kritikk av deres religion og profet blir ikke tålt,» sier Demokratenes nestleder, og legger til: 

«Derfor er det så viktig at Norge fremdeles skal være: Et demokratisk land basert på kristne humanistiske og demokratiske verdier, ytringsfrihet og religionsfrihet, med respekt for enkeltmenneskers grunnleggende frihet».