Norges historiske verdigrunnlag må ikke glemmes av skolen

“Det norske samfunnet er i stor og stadig forandring. Slik er det med skolen også. Men, selv om mye forandrer seg og det meste til det bedre – er det likevel noen ord og begrep som ikke forandres i det hele tatt. Vår historie, vår kultur som norsk, kristen nasjon, vårt historiske verdigrunnlag. Ingenting har hatt mer å si for utviklingen av det norske samfunn gjennom tusen år, enn kristendommen. Kultur, sosialt fellesskap, levesett i by og bygd,” mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

“Norsk kulturtradisjon er etter min mening noe av det viktigste norsk skole skal formidle. Som naturlige ledd i denne videreføring til den oppvoksende slekt, er skolegudstjenester, julegudstjenester, juleverksted og forberedelser. Med elevinnslag som sang og musikk. Lærerne har stått for planlegging, samarbeid og gjennomføring, og dette har alltid vært verdifulle ingredienser i skolehverdagen,” sier han, og legger til:.
“Dessverre registrerer vi i debatten at yngre lærere og rektorer legger seg flate for kravene fra innvandrergrupper og human-etikere, og den kristne kulturarven vårt norske samfunn er bygget opp rundt, skvises mer og mer ut til fordel for de som ikke forstår – eller evner å forstå at norsk kultur og tradisjon også er viktig å formidle til kommende generasjoner gjennom den norske skolen”.