Er vi egentlig så fredelige?

Norge liker å gi seg ut for å være en fredsnasjon. Vi er stolte når vi deler ut Nobels fredspris. Men samtidig selger vi våpen, men er vi i virkeligheten så fredelige som vi ønsker å fremstille oss som, undrer Jorunn Aaselle Olsen, som er sentralstyremedlem i Demokratene i Norge. .I en stortingsmeldingen går det frem at Norge i 2016 solgte våpen, ammunisjon eller forsvarsmateriell til Jordan, Kuwait, Malaysia og Oman, i tillegg til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Med andre ord til flere muslimske diktaturstater.
Norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell økte med 10 prosent i fjor. I alt ble det solgt for 3,6 milliarder kroner i 2016.Norge er blant 20 største aktører innen salg av militære våpen i verden.
Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger: Gulfkrigen mot Irak i 1991, invasjonen i Somalia i 1993, krigen i Bosnia fra 1993-95, Kosovokrisen i 1999, Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag, Irakkrigen fra 2003-2011, krigen mot Libya i 2011. Og ennå tror vi nordmenn at vi er en fredsnasjon.
“Krig gjør at mange må flykte fra landene sine. Så Jeg vil gå så langt som å si at Norge er med på å øke innvandringen rundt i Europa. Skal vi være en fredsnasjon, må vi slutte med å bidra til å tjente penger på våpen til stater som Oman og Saudi Arabia! Og vi må slutte med å bidra til krig i andre land,” mener Jorunn Aaselle Olsen.