Demokratene i Norge fikk nytt lokallag

Demokratene i Norge Askøy, ble stiftet onsdag  25.10. Den nyvalgte leder Jan-Ove Fromreide sier målsetningen er å bli representert i kommunestyret 2019. Foruten de nasjonale sakene som Nei til EØS og Schengen og strengere innvandringspolitikk, vil noen av de lokale sakene bli; Nei til eiendomsskatt. Trygge skoleveier for våre barn. Slanke kommuneadministrasjonen. Få på plass et eldreombud som sikrer rettighetene til Askøys eldre. Nei til flere flyktninger i neste periode, og motarbeide kameraderiet som vi ser på som et problem i kommunen, sier styrelederen..

Med seg i styret fikk Fromreide; politisk Netleder/ kasserer Rolf Halln og styremedlemmene Bjarne Fromreide og Knut Amunden.