Vil sikre driften av viktig informasjonsavis

Løvetannavisen er en gratisavis i Kristiansand som tar for seg problemer knyttet til rus og fysisk og -psykisk helse. Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, mener at avisen gir viktig folkeopplysning til byens befolkning, og har derfor villet støtte avisen økonomisk. Det vil ikke flertallet blant de andre politikerne i byen, og i dag sliter avisen med økonomien.

To og et halvt år etter at initiativtakeren Else Marie Hagen ga ut første nummeret av Løvetannavisen har hun lagt ut huset sitt for salg for å sikre videre drift, skriver Fædrelandsvennen.

“Å selge huset er det tøffeste valget jeg noen gang har tatt. Løvetannavisen er imidlertid babyen min, og skulle jeg klare å drive avisen videre måtte jeg ofre huset. Jeg har hatt mange våkenetter før jeg bestemte meg for dette”, sier Else Marie Hagen til avisen. “Alle som starter opp for seg selv må jo regne med å arbeide gratis og spytte inn egenkapital, men jeg hadde ikke trodd det skulle bli så vanskelig og ta så lang tid å komme over kneiken. Jeg har likevel tro på å lykkes, ellers hadde jeg ikke lagt ut huset for salg”, legger hun til.

I to og et halvt har den driftige kvinnen jobbet dag og natt med avisen, og har i løpet av denne perioden bare tatt ut én lønning. Samtidig har hun brukt 500.000 kroner av egen lomme på å få ut avisen. I fjor solgte hun bilen for å få penger til trykking og distribusjon av en av utgivelsene, og nå står altså huset for tur, skriver Fædrelandsvennen.

“Det har aldri vært meningen å tjene penger på dette prosjektet, men planen var jo heller ikke å måtte ofre hus og hjem. Det er likevel helt andre ting enn utsikten til fortjeneste som driver meg”, sier hun.

“Jeg startet avisen for å drive folkeopplysning om rus og psykiatri. Løvetannavisen skal være med på å fjerne tabuer, og samtidig informere om hva som finnes av tilbud. I avisen er det både historier fra brukere og pårørende og intervju fra fagpersoner,” utdyper Else Marie Hagen.

En av de som mener at avisen er en viktig informasjonskanal for byens innbyggere er Vidar Kleppe. Han har tidligere foreslått i Kristiansand bystyre at kommunen skal bidra, men har ikke fått flertall for dette. “Jeg mener det smålig og pinlig dersom ikke fellesskapet kan støtte dette viktige og gode arbeidet. Det hjelper lite at den ene politikeren etter den andre står fram og roser arbeidet til Else Marie Hagen opp i skyene, dersom de ikke viser vilje til å bevilge penger”, sier han til Fædrelandsvennen. I forbindelse med budsjettbehandlingene i Kristiansand kommune og fylkestinget vil han på nytt foreslå at Løvetannavisen støttes økonomisk.