All bruk av biodrivstoff er dumt og dyrt

«CO2 utslippet øker, og prisen på drivstoff øker. Hvorfor vil da Stortinget ha biodrivstoff i vår bensin og diesel? Denne politikken gjør det dyrere å bo og drive i Norge. Matpriser i verden øker, er dette en fordel,» spør Demokratene i Norges leder i Hedmark, og førstekandidat på partiets liste i samme fylke, Per-Christian Stenvaag, og fortsetter:

«Hvor lenge synes du Norge bør ha udugelige politikere på Stortinget? Er Nicolai Astrup fra Høyre og Elvestuen fra Venstre vel bevart? Er disse politikere angrepet av virus (grønt) som har fjernet enhver evne til fornuftig tankegang?

Disse politikere støtter seg på fjollete regler fra EU. Hvorfor svekker man Norges fremtid for å støtte EU?

Hvorfor ønskes biodrivstoff brukt og hva er konsekvensen? Vi må anta argumentet for bruk av biodrivstoff er et lavere utslipp av CO2 (for de som synes dette er viktig).

Dagens biodrivstoff (etanol) lages i Brasil og USA. Her brukes mais og sukkerrør som råstoff. 40 % av USAs maisproduksjon går til biodrivstoff. I produksjonen bruker man diesel og naturgass. På grunn av subsidier og billig gass er dette «lønnsomt». Blir totalutslippet av CO2 lavere? NEI, det blir høyere. Man bruker mer energi til å produsere biodrivstoff enn den energimengden biodrivstoffet representerer når det havner på din tank. Energitapet er gjerne 10 til 20 %, bruk av biodrivstoff hever derfor utslippet av CO2. Hvorfor bruker vi da biodrivstoff i norsk bensin?

Norge bruker milliarder på en bevaring av regnskogen i Brasil. Bevaring av naturmangfoldet i regnskogen er det viktigste vi kan gjøre for fremtidige generasjoner, og et prisverdig tiltak. Men hvorfor hugges regnskogen ned? Fordi det er lønnsomt. Når 40 % av maisen produsert i USA brukes til biodrivstoff, da stiger prisen på mais på verdensmarkedet. Da blir det mer lønnsomt å dyrke mais og sukkerrør i Brasil, med det resultat at mer regnskog hugges. I dag er hovedårsaken til nedhugging av regnskog bruk av biodrivstoff. Hvorfor bruker vi da biodrivstoff i norsk bensin?

Bruk av biodrivstoff fører til høyere pris på mat i verden. Er dette en fordel? Skal biodrivstoff bli en økonomisk fornuftig energikilde, da må man kunne bruke avfall fra landbruk og skogsdrift som råstoff. I dag er dette ikke lønnsomt. Vi må bli i stand til å omdanne cellulose til sukker/alkohol på en billig og effektiv måte. Det er langt frem, mange arbeider med forskjellige løsninger som nok ligger tiår frem i tid. Pr dato er biodrivstoff tull og tøys, og brukes kun fordi mange politikere ønsker å leke miljøvennlige. Er dette fornuftig? Dagens bruk av biodrivstoff gir følgende konsekvenser: Dyrere mat, nedhugging av regnskog og økt CO2 utslipp (for de som tror dette har noen betydning).»