Skuffet over Hagen

Lederen for Demokratene i Norge, Makvan kasheikal , er skuffet over Carl I. Hagens forslag om å forby synlige bruk av religiøse symboler på deres arbeidsplasser i Oslo kommune. Han reagerer ikke på et eventuelt forslag om å forby bruk av hijab, men på at Hagen foreslår forbud også mot andre symboler som eksempelvis kristne kors. Kasheikal viser til at Hagen bekreftet i Dagsnytt 18 fredag kveld at forslaget hans også vil ramme kristne med et kors rundt halsen.

«Det er vesentlig forskjell mellom hijab, som symboliserer en for mange nordmenn fremmedartet religion og kultur, som mange med rette frykter etter alle terrorhandlingene i denne religionens navn i Europa de siste årene, og et kristent kors som er symbol for en religion som er prioritert i den norske grunnloven og i mange år var norsk statsreligion,» sier han. «Koret ha vært en del av norsk historie og kultur i rundt 1000 år, og er en del av norsk identitet. Det er skuffende at Carl I. Hagen ikke er i stand til å se at det er en vesentlig forskjell,» legger han til.