VG blander sammen humanister og ekstremister

VG har publisert en artikkelserie om personer avisen gir en fellesbetegnelse «høyreekstremister» og som innbefatter personer som VG finner for godt å karakterisere som ekstremister fordi er negative til islam, samt rasister og nynazister. VG sammenlikner mennesker som forsvarer vår jødisk-kristne kultur og sivilisasjon mot en fordomsfull ideologi, med rasister og nazister. “Det er helt bak mål,” mener Jan Simonsen, som er varamedlem til sentralstyret i Demokratene i Norge.

“Blant de som er intervjuet av VG er Margarita Bråten som i likhet med meg selv er varamedlem til styret i Demokratene. Det er flott intervju, der Margarita viser seg frem på sin beste måte, og gir et solid og godt inntrykk av en idealist som vil noe med sitt politiske engasjement. Problemet er bare at VG sauser det gode intervjuet med Margarita sammen med intervjuer med rasister og nazister,” skriver han, og fortsetter:

Margarita er også medlem av Stopp Islamiseringen av Norge. En organisasjon som i sine vedtekter skriver at den bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs Menneskerettighetserklæring. Formålet å bekjempe islamiseringen av Norge, fordi man mener at islam er en totalitær politisk ideologi. Er det veldig ekstremistisk å mene det? Når vi vet at det nesten ikke finnes islamske stater som er fullt ut demokratiske? Når vi ser hvordan politisk islam brukes som argument for å spre terror? Når vi ser alt jødehater som spres i muslimske miljøer?

Jeg er enig med Bråten i at islam har mange negative sider som ikke samsvarer med vår jødisk-kristne kultur, humanisme og demokrati. Ideologien er kvinneundertrykkende, fordomsfull mot homofile, og ikke minst mot jøder. Er jeg «høyreekstremist» når jeg påpeker det?

Jeg bor store deler av året i Tsjekkia. I 2015 arrangerte en søsterorganisasjon til SIAN en demonstrasjon på nasjonaldagen i november, som trakk flere tusen tilhørere. Hovedtaleren var landets sosialdemokratiske president Milos Zeman. Han mener at muslimer ikke hører hjemme i vår vestlige sivilisasjon, vil ha forbud mot muslimsk innvandring, og har anbefalt pistoleiere å ha pistolene på seg utendørs i tilfelle terroraksjoner. Mener VG at Tsjekkias sosialdemokratiske president er en høyreekstremist, nærmest i bås med rasister og nazister?

Nesten alle politiske partier i Tsjekkia er tilhengere av full stans i all innvandring av muslimer, også det mest liberalistiske partiet, Svobodny.  De mener islam kolliderer med vestlige liberale verdier. Er også ette partiet høyreekstremt, nærmest rasistisk?

Selv reiser jeg mye til Israel, og bor hos muslimske venner på Vestbredden, og har mange venner både i Norge og utlandet som er både muslimer, jøder, kristne eller ateister. Men jeg advarer mot radikal islam fordi denne ideologien bærer med seg elementer og fortolkninger som brukes til å sprenge uskyldige mennesker i luften og til å spre jødehat. Mener VG at jeg er høyreekstremist, i bås med rasister og nynazister da?

Vel, er ikke jeg ekstremist, så er nok Margarita Bråten det nok heller ikke, siden vi stort sett mener det samme. Riktig nok fremhever VG at hun har deltatt i en demonstrasjon til fordel for Sylvi Listhaug, og at det deltok nazister i samme demonstrasjonen. Men hvilken horribel argumentasjon er ikke det? Dersom demonstrasjonen var til fordel for en bedre sykehusutbygging kunne det også ha deltatt nazister i samme demonstrasjonen. I åpne demonstrasjoner søker man ikke om tillatelse til å delta.

Så alt i alt: VG kunne ha delt opp intervjuserien sin. En serie med intervjuer av europeiske nynazister, en serie med intervjuer med europeiske rasister, og en serie med intervjuer med europeiske islamkritikere og forsvarere av vår vestlige humanistiske og kristne kultur. Men valgte å slå sammen fugl og fisk, hund og katt. Simpelt, dersom det var med hensikt. Udugelig, dersom det ikke var gjennomtenkt.