Alt for Norge

«Som 1. kandidat for Demokratene i Norge med 8 års stortingserfaring fra tidligere vil jeg alltid sette det norske folk og Norge først, i alt jeg gjør. Derfor vil en av mine første forslag på Stortinget være å foreslå en folkeavstemning om norsk innvandringspolitikk og EØS-avtalen. Dette for  å stoppe arbeidsinnvandring og sikre norske arbeidsplasser,» lover Demokratene i Norges førstekandidat i Vest-Agder, Vidar Kleppe.

«Jeg vil også fjerne all økonomisk støtte til muslimske trossamfunn, utvise hat-imamer, stenge moskeer som ikke følger norsk lov, frata statsborgerskap og fjerne alle økonomiske ytelser til fremmedkrigere. Alt dette må til for å trygge Norge i kampen mot radikal islam,» sier han, og legger til:

«Jeg vil videre øke minstepensjonen og uføretrygden til norske statsborgere til 275.000 pr år som årlig skal indeksreguleres, fjerne samordningen for gifte pensjonister. Innføre et “singelfradrag” for enslige og aleneboere. Tann og øye må bli en del av kroppen som dekkes på normal måte av folketrygden. Den beste kreftmedisin som redder liv skal gis gratis til alle norske kreftpasienter.»  

I tillegg mener Kleppe at norske lokalsykehus sykehus må videreutvikles og styrkes. «Og jeg har selvsagt allerede forslaget klart om å fjerne alle bomstasjoner og rushtidsavgiften for norske bilister,» avslutter han.