Asylsøkere på ferie i land de flyktet fra bør bli der

Tusenvis av grunnløse asylsøkere som har fått asyl i Norge reiser til hjemlandet på ferie og for lengre opphold, noe som er i strid med vilkåret for å få asyl. «Når personer får asyl og beskyttelse i Norge må det være et klart vilkår at du ikke reiser hjem til landet du fikk asyl fra. Må retten til asyl i Norge inndras,» mener politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. «Loven sier at hvis det kan dokumenteres at du har brutt dette vilkåret risikerer du å miste oppholdsgrunnlaget i Norge. Dette kalles tilbakekallelse av asyl,» minner han om.

«Når vi hvert år ser at mange i ulike de innvandrermiljø reiser hjem på ferie til de regimene som de flyktet fra, må norske myndigheter “sette ned foten” og si stopp. De kan de umulig være reelle asylsøkere som har kjempet mot totalitære regimer og risikerer å bli arrestert, torturert eller drept dersom de hadde bodd i sitt opprinnelige hjemland. Demokratene i Norge kaller dette for misbruk. Dette er utnyttelse av asylinstituttet som minsker troverdigheten til stortinget, regjeringen og norsk asylpolitikk,» sier Kleppe.

«Demokratene i Norge er for en streng asylpolitikk hvor kun folk med et reelt beskyttelsesbehov kan få midlertidig beskyttelse i Norge. Lykkejegere og grunnløse asylsøkere må selvsagt utvises fra Norge. Nok er nok – og Demokratene i Norge sier stopp,» legger han til.