Galskap å fjerne visumtvangen for Georgia, Ukraina, Kosovo og Tyrkia 

11. juni åpner EU og Norge grensene for 42 millioner ukrainere slik at de kan reise til Europa uten visum. Tidligere i vår fikk fem millioner georgiere visumfrihet. Samtidig vurderer EU visumfrihet til både Kosovo og Tyrkia, skriver Aftenposten. I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet konkluderer Utlendingsdirektoratet med at visumfrihet for Georgia, Ukraina og Kosovo kan føre til at flere «søker asyl av økonomiske grunner». Terje Larssen, som er styremedlem i Demokratene i Norge, mener det er galskap å åpne grensene for enda flere land, og spesielt for de to folkerike muslimske landene, Kosovo og Tyrkia.

«Allerede i dag er det et stort problem at innbyggere i land utenfor Europa, som får visum til et land innenfor Schengen, kan reise passfritt rundt i hele Schengen-området, som innbefatter hele EU, minus Storbritannia, samt Norge. Det medfører at eksempelvis kosovoalbanere med turistvisum til Italia kan havne i Norge som asylsøkere,» påpeker Larssen.

En fersk rapport fra Politiets utlendingsenhet viser at hver fjerde asylsøker som kom til Norge i første kvartal 2017 hadde visum til Schengen. De fleste av dem var tyrkere, russere, eritreere og iranere. «En større andel enn tidligere av asylsøkerne reiser legalt til Norge for å søke beskyttelse», skriver Politiets utlendingsenhet rapporten.

Etter innføring av visumfrihet vil det sannsynligvis komme flere personer fra alle de tre landene, skriver UDI. «Det er derfor grunn til å anta at også flere vil kunne oppholde seg ulovlig i riket eller begå visse former for kriminalitet». 638 georgiere, ukrainere og kosovoalbanere ble utvist fra Norge fra 2013 til mai 2016, hovedsakelig på grunn av grunnløse asylsøknader og ulovlig opphold.

17 av de 22 russerne som søkte asyl i Norge i første kvartal i år fikk visum fra den italienske og spanske ambassaden i Moskva. I tillegg kom en stor andel av «asylavhopperne», som er betegnelsen politiet bruker om denne gruppen, med visum utstedt i Riyadh i Saudi-Arabia og Istanbul i Tyrkia. Fingeravtrykk-undersøkelsene viste også at en stor andel av asylsøkerne fra Tyrkia hadde visum fra Abuja i Nigeria, Ulan Bator i Mongolia og Almati i Kasakhstan. 58 prosent av «asylavhoppere» fikk turistvisum. Resten hadde visum for å besøke familie, gjøre forretninger og gjennomføre medisinsk behandling, skriver Aftenposten.