Belive me: Våre norske verdier er under angrep

«For tiden diskuteres blant de politiske partier hva som er norske verdier, og om disse står for fall. Det Jonas Gahr Støre (som Hadia Tajik og andre pk-broilere) babler om og definerer som såkalte ”norske verdier”- det er i virkeligheten en kamuflert agenda i form av sosialdemokratisk verdinihilisme som skal bryte ned våre nasjonale og kristne verdier og kultur.» Det mener Demokratene i Norges førstekandidat i Nordland, Amund Garfors. Han fortsetter:

«Denne folke- og nasjonalfiendtlige nedbrytningsprosessen, som vi alle i dag kan iaktta, betegnes som ”multikulturalisme”. Som vi tydelig trenger, ifølge de som sitter med makta.

For meg, så ser det ut som alle disse gamle etablerte konsensuspartiene bare følger opp og kaster seg på vogna. Den grenseløse ”urbane landsby” er pk-utopiens endelige mål. Skrekkeksemplet kan man nå se i Oslo, København og Stockholm, der prosessen har pågått i vel 50 år.

«Dette skremmende marxistiske antinasjonale mantraet som de kalles for ”menneskerettigheter” , det smykker både det multikulturelle Sverige og Danmark seg med. Og ikke minst de fleste andre vestlige land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia..Mens fremmede utlendinger kjører rundt på motorsykkel hver eneste kveld i København, der de plaffer ned og skyter på helt tilfeldige på fortauet.” Verdier” som vi nok også skal få smake på her i Norge.

Kort sagt, så er ”likhetscredoet” den globale trosbekjennelse som hele EU-diktaturet bekjenner seg til, ikke annet enn en inkvisitoriske tvangstrøye som vi alle skal inn i. Og på alle samfunnsområder. Altså, en vel og godt planlagt (og villet) systematisk nedbrytningspolitikk for å ødelegge det nasjonal-territoriale samfunnsfellesskap som vi enda har litt igjen av. Sannheten er den, at ikke bare skal Norge elimineres, men alle Europas nasjoner skal rett og slett fjernes fra kartet som de selvstendige, autonome og uanhengige land de har vært.

Og så kan man spørre seg, skal vi la våre uansvarlige politikere få lov til å gamble med vår framtid og våre felles norske verdier og fjerne disse? For Genuint norske verdier er vår nasjon, vår nasjonale egenart, vårt særegne folkeslag, våre tradisjoner, våre skikker, våre seder, vårt språk, våre aner og våre forfedres arv. Med det slit og den oppofring de sto for. Så med andre ord, norskdommens bevarelse! Der dette i sum er vår urnorske, historisk betingende kulturarv som den er meislet ut gjennom tusener på tusener av års virke. Ja, som har formet dette folket som er Nordmenns ætt!

Skal være norske verdier vernes for fremtiden må vi kontant avvise all videre fremmedinnvandring, samt legge til rette for en repatrieringspolitikk som erstatter dagens folke- og nasjonalfiendtlige ”selvmordsparadigme” og ditto fremmedgjøring. En fortsatt fremmedinnvandring og ditto fremmedgjøring, det vil kun resultere i total-anarkistisk rotløshet, splittelse, kaos og en enorm kriminalitet som etter hvert vil årelate vårt land og ugjenkallelig desimere vårt folk – til intet!

PK-partikartellets representanter bryr seg ikke om sitt eget folk. Derfor er oppfordringen min klar og tydelig: Ikke tro på dem og ikke stol på dem! Ikke Høyre med Erna Solberg og hennes haleheng av puddler. Heller ikke AP og Jonas Gahr Støre. For disse partibroiler-koryfeer vil oss ikke noe godt! Men kun å berike seg selv .»