Bevæpning av politiet nå!

«Demokratene i Norge støtter PST fullt ut når det gjelder å innføre bevæpning av politiet.  Nå må også stortingsflertallet våkne. Å ikke bevæpne politiet er å gamble med vanlige nordmenns og politiets sikkerhet», sier Jan-Ove Fromreide som er leder for Demokratene i Norge på Askøy.

«Verden har kommet nærmere. Trusselbildet er noe helt annet i dag enn for noen år siden. Ingen vet når terroren rammer, i slike situasjoner kan væpnet politi være forskjellen på liv og død. Å løpe etter våpen når terroren rammer er for seint,» sier han, og legger til:

«Venstresiden tilnærming til dette spørsmålet er skremmende. De argumenterer som politimester Bastian i Kardemomme by og benekter den virkeligheten vi lever i.  Trygg folket og politiet! Bevæpne politiet nå!»