Økt innvandring med FrP bak rattet

«For fire år siden gikk Fremskrittspartiet til valg på et løfte om en strengere innvandringspolitikk dersom partiet kom i regjering. I disse fire årene fikk partiet alle muligheter til å stramme inn. Partiet fikk både kontroll over innvandringspolitikken gjennom ledelsen av Justisdepartementet og integreringspolitikken, som først var underlagt Solveig Hornes likestillingsdepartement, og deretter ble overført til integreringsminister Sylvi Listhaug,» skriver Jan Simonsen, som er sentralstyremedlem i Demokratene i Norge. Han fortsetter:

«I en artikkel på partiets hjemmeside, som kan leses i 247avisen.com summerer en av partiets egne stortingsrepresentanter, Jon Helgheim, opp resultatet etter disse årene med Fremskrittspartiet som hovedansvarlig for landets innvandringspolitikk:

«Utgiftene til innvandring og integrering har nesten doblet seg de siste fire årene. Utgiftene under Justisdepartementets kapitler «Beskyttelse og Innvandring» og «Integrering» har økt fra 13,5 til 24 milliarder kroner. Det er en gjennomsnittlig årlig realvekst på 12,4 prosent. På fem år har Norge tatt imot nærmere 80 000 flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente». Helgheim minner om at dette antallet tilsvarer en innbyggertallet i en norsk storby.

Nå går vi inn i en ny periode med Fremskrittspartikontroll over den viktigste delen av norsk politikk. Vi får håpe at fiaskoen blir mindre, og resultatene bedre, i denne perioden. n Helgheims selvransakelse tyder på at viljen er til stede. Men evnen bør være der også, ellers er partiets regjeringsdeltagelse lite verd.»