Color Line sparer kun 6 millioner på å flagge ut

Næringsministeren vil la Color Line ansette utenlandske sjøfolk for å hindre utflagging til Danmark. Men selskapet vinner lite på å gjøre alvor av flytteplanene, viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. «Det beviser at Color Line, et rederi som går med 500 millioner kroner i overskudd, ikke har økonomisk grunnlag for å bytte ut norske sjøfolk med utenlandske,» mener Terje Larssen, som er sentralstyremedlem i Demokratene i Norge.

Det er Color Line selv som har truet med å flytte til Danmark dersom selskapet ikke får ansette billigere mannskap. Color Line har vist til at de taper 154 millioner kroner i året på å bli værende i Norge på grunn av høye norske lønninger. Men det er lite å spare på å flagge ut, viser rapporten som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for NSF. Med dagens valutakurs sitter selskapet igjen med skarve 6,6 millioner kroner ekstra i året ved å flytte til Danmark, viser rapporten.

Trusselen om utflagging har vært næringsminister Monica Mælands (H) viktigste argument for å gjøre om på regelverket slik at Color Line kan ansette utenlandske sjøfolk. 700 norske ansatte risikerer å miste jobben, ifølge Sjømannsforbundet.

«Argumentene hennes faller nå på stengrunn,» mener Terje Larssen. «Det er tydeligvis at ministeren ikke følger med i timen når hun kommer med følgende uttalelse til Dagsavisen: Alternativet er at vi mister ikke 700, men 2.500 arbeidsplasser dersom Color Line flagger ut til Danmark. Det var en situasjon vi måtte forhindre». Hun har nærmest etablert en sannhet om at hun berger 2.500 arbeidsplasser som ikke overhode ikke stemmer, en må her sette ministerens motiver i tvil. Er det bevisst, eller skyldes det ren inkompetanse,» spør Terje Larssen.

«I Demokratene i Norge mener vi at Color Line som en tung aktør i markedet bør se sitt samfunnsansvar for å bevare norske arbeidsplasser, særlig i lys av at selskapet har fått unntak fra lotteriloven slik at de kan ha kasino om bord, i tillegg til taxfree-butikker på rutene under 24 timer. De bør virkelig tenke seg om en gang til. Dersom de fortsetter planene sine bør regjeringen gripe inn. Det finnes tross alt mange andre aktører på markedet som kan overta. Her handler det bare om vilje fra norske politikere som nå bør ta hodet opp av sanden», konkluderer han.