Demokratene i Kristiansand satser på en bedre helseomsorg

 Demokratene har derfor i vårt alternative budsjett staket ut den rette kursen for å få en tryggere og bedre kommune å bo i – for alle. I dette viktige arbeidet må bydelene i Kristiansand styrkes,» sier gruppelederen for Demokratene i Norge i Kristiansand, Vidar Kleppe. I budsjettforslaget for 2018-2021 foreslår partiet å øke de økonomiske rammene til helse – og sosialsektoren med over 70 millioner kroner, samt planlegging av tre nye sykehjem. Skolesektoren/barnehager gis et løft på 48 millioner, ifølge budsjettforslaget fra Demokratene i Norge som nå vil bli lagt frem for Kristiansand bystyre.

«På grunn av de økte forskjellene og økt fattigdom i Kristiansand vil vi innføre en ordning med kommunal bostøtte,» sier Kleppe, og forteller at Demokratene i Norge i Kristiansand vil fjerne eiendomsskatten. Kristiansand har i dag, med Høyre-ordfører, en av landets høyete eiendomsskatt.

Et annet prioritert område er barne- og ungdomssektoren, som blir foreslått styrket med 30 millioner kroner. Frivillige lag og organisasjoner kan regne med ekstra penger fra Demokratene i Norge. Det gjelder spesielt idrettslag. Kleppe vil reduser egenbetalingen for leie av idrettsanlegg, og bygge en ny moderne skatehall av internasjonalt format i Kristiansand.

 Overskuddet på 545.860.000 millioner i Demokratene i Norges budsjettforslag vil han avsette til et ”bufferfond” og nedbetaling av gjeld for å møte fremtidens utfordringer for alle generasjoner.

Her er noen flere forslag:

1. Bystyret ber om at det fremlegges en sak for å innføre kommunal bostøtteordning i Kristiansand kommune.

2. Bystyret ber om at det fremmes en sak om salg av Kristiansand kommunes eierandeler i Kilden.

3. Bystyret ber om at oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn gjenåpnes.

4. Bystyret ber om at det fremmes en sak for å opprette et velfungerende By og eldreombud i Kristiansand.

5. Bystyret ber om at den ulovlige etablerte «romleiren» under Vesterveibroa avvikles.

6. Bystyret ber om at det innføres et lokalt tiggerforbud i Kristiansand kommune.

7. Bystyret ber om at det fremmes en sak for om å fjerne bompenger og om mulig å avvikle rushtidsavgiften i Kristiansand.