Hvorfor skal Carl I. Hagen forskjellsbehandles?

«De siste dagene har nærmest et samlet politiker-Norge gått imot Carl I Hagens kandidatur til Nobelkomiteen. De saboterer FrPs kandidat så godt de kan. Ikke kan han sitte i komiteen fordi han er vararepresentant til Stortinget, og ikke kan han få permisjon fra vararepresentant-vervet,» skriver leder for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, og fortsetter:

«Man red ikke de samme prinsippene da deres egne toppfigurer, inkludert Torbjørn Jagland, ble valgt inn i Nobelkomiteen mens de var stortingsrepresentanter. Eller da Erik Solheim, Torbjørn Jagland, Jens Stoltenberg og Børge Brende fikk permisjon fra sine verv som faste stortingsrepresentanter for å kunne innta drømmejobbene deres. Men nå rir man prinsippene for alt det er verd? Hvorfor det?

Åpenbart fordi man frykter Carl I. Hagens meninger, kompetanse og kunnskaper i komiteen.  Siden komiteen har presedens for enstemmige vedtak kan vi regne med at Hagen vil være en bremsekloss for utglidninger og håpløse tildelinger, som det har vært mange av de siste årene.

Med Carl I Hagen vil Nobelkomiteen trolig være nødt til å gå tilbake til sitt hovedformål som er nedfelt i Alfreds Nobels testamente. Komiteen kan ikke lengre misbrukes politisk. Det bør alle være glade får. La oss få Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen. Det vil på sikt bidra til å styrke dens anseelse.»