Demokratene i Norge er imot sosial dumping.

«Demokratene i Norge har en helhetlig politikk som grunnleggende går på å bedre bo og- levekår for det norske folk. Vi ønsker Norge ut av EØS for å bevare norsk arbeidskraft, og norsk suverenitet og ikke minst beholde sårt nødvendige trengte penger innad i landet for å bruke dem der hvor de trengs, for å opprettholde og bedre vår egen velferd,» sier partiets førstekandidat til stortingsvalget i Rogaland, Pål Andor Østvold.  Han er også fylkesleder og medlem av partiets sentralstyre.

«Det betyr ikke at vi isolerer oss mot verden, for det er fullt mulig å inngå egne handelsavtaler med de landene vi ønsker. Vi kan ikke lenger sitte å se på at EU bestemmer Norges lover gjennom EØS. Vi ønsker å sikre Norges frihet og selvstendighet. Når EØS-avtalen innebærer at makt overføres fra Stortinget til EUs organer blir det umulig for det norske folk å påvirke viktige deler av det norske lovverket. Avtalen har også åpnet grensen for ukontrollert arbeidsinnvandring,» argumenterer han. 

«Resultatet er lavere lønninger for den norske arbeideren og høyere bokostnader for hele folket. EØS avtalen er sosial dumping av Norske arbeidere og hensikten er å nærme seg EU nivået slik at Norge kan fullt integreres uten videre forhandlinger,» legger han til.