Demokratene i Hordaland vil overvåke moskeene i Bergen

«Vi vet at Islam er i stor vekst, vi ønsker å kartlegge moskeene i Bergen for å luke ut potensielle ytterliggående, islamister», sier førstekandidat for Demokratene i Hordaland, Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe

«Vi har også merket oss at Bergens Tidene har besøkt byens fem moskeer, den største med hele 2 500 medlemmer, og unngår helt å fortelle hvilken ideologi som fremmes bak dørene. Det vi konkret får vite er at islam vokser raskt i Bergen,» sier han.

andrekandidat Jan-Ove Fromreide er også bekymret. «Det bør være et krav om at imamer ikke prediker annet språk enn norsk, hvis det ikke er tolker tilstede,» sier han.

«Et slikt tiltak kan hindre radikalisering. Samfunnet kan ikke med åpne øyne finansiere moskéer der vi vet at imamer kan komme til å spre hat og i verste fall oppfordre til terror. Nå må det bli slutt på troskyldigheten», sier Vidar Kleppe.