Den politiske kirke for islam

“Den norske kirke bidrar (Dnk) på en meget uverdig måte i valgkampen med å gjøre Guds hus til et politikkens hus. I et innlegg på Facebook går biskop Solveig Fiske inn for å undergrave norske lover med å oppfordre nordmenn til å ikke rapportere flyktninger som er på ulovlig ferie i sitt hjemland,” mener Kristian Kahrs, som er førstekandidat for Demokratene i Norge i Sør-Trøndelag. Han skriver videre:

“Solveig Fiske er en ulykke for Dnk, og jeg har ikke registrert at hun kjemper for kristen tro og kultur. Store deler av den norske kirke er at de er mye mer interessert i å holde seg inne med de som vil ha en massiv migrasjon til Vesten fra islamske kulturer enn å stå frimodig for en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus.

I mitt innlegg i Dagen, Kristi kjærlighet som utgangspunkt, snakker jeg om dette. La meg gjenta innlegget her.

Som førstekandidat til Stortinget fra Sør-Trøndelag for Demokratene i Norge, en del av partiets ideologiske programarbeid og som en Kristi etterfølger, vil jeg og Demokratene jobbe politisk for å begrense innvandring fra islamske kulturer så mye som mulig.

Våre meningsmotstandere hevder det er problematisk å argumentere for redusert islamsk innvandring ut fra kristen etikk. La meg forklare.

Vi er faktisk det eneste politiske partiet som har tatt et grunnleggende teologisk og ideologisk oppgjør med islam. Noen vil hevde at et politisk parti ikke skal uttale seg om teologi, men når det gjelder islam er det helt essensielt at politikere har en grunnleggende forståelse av islamsk teologi og eskatologi, ypperlig forklart av for eksempel Joel Richardson. Dette er viktig for å kunne forstå islamsk terror, og vi må forstå islam som en undertrykkende, diskriminerende og altomfattende ideologi.

Vi ønsker å ta troende muslimer på alvor når de tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord. Da får det konsekvenser for innvandringspolitikken vi vil føre. De demografiske konsekvensene av en stor innvandring fra islamske kulturer er ødeleggende for det Norge vi kjenner i dag.

Mange misjonsorganisasjoner, som for eksempel NLM og UiO, synes fra seg av begeistring over alle muslimske migranter som kommer. Det blir likevel for enkelt når de utelukkende fokuserer på å motta muslimer på en vennlig måte, uten at de blir utfordret på Muhammed som falsk profet.

Vi trenger ikke ta imot tusenvis av muslimske migranter for å dele evangeliet. Jeg har for eksempel gode samtaler med min afghanske venn på 22 år, og jeg forklarer han at islam er problemet, ikke terrorister som angivelig har misbrukt islam.

Selvfølgelig skal vi også gå i dialog med muslimer, men ikke på samme premiss som KrF og Den norske kirke, som har drømmer om sitt multikulturelle Utopia. Her synes de å tro på at alle som kommer til Norge har et grunnleggende ønske om å være som oss, tro som oss.

Det blir faktisk nokså hyklersk når et parti som KrF kjører frem sitt perfekte menneskesyn i motsetning til alle andre. Dette var blant annet KrF som gikk til krig mot Libya, til støtte for menneskesmuglere og islamister, mot våre kristne brødre og søstre.

Denne sinnelagsetikken blir totalt absurd når et samlet Storting støtter båter som skysser migranter over Middelhavet, slik at de kan undergrave asylinstituttet. Selvfølgelig må vi ha mottaksstrukturer utenfor Europa.

I Demokratene skjemmes vi ikke av å ha et solid kristent verdigrunnlag, og i vårt prinsipprogram sier vi tydelig at vi ikke ønsker å bygge vårt samfunn på ateisme og humanisme, mer på demokratene.no/prinsipp.

Husk at vi i Demokratene i Norge er et landsdekkende parti med lister i alle landets fylker. Vi tror de fleste av Dagens lesere er enige i vårt verdigrunnlag. Personlig vil jeg alltid prøve å være inspirert av Kristi kjærlighet, selv om jeg svikter gang etter gang.”

Les også Den politiske kirke for islam på StortingsKristian.com