Dramatisk kutt i terrorberedskap

Nyheten om at regjeringen har bestemt at teamet som skal hindre terrorister i å skaffe seg bombe kjemikalier blir halvert slo ned som et sjokk blant personell i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Både Anders Behring Breivik og terroristene i Manchester brukte kjemikalier for å lage dødelige bomber. Terje Larssen, som er leder for Demokratene i Norge i Kristiansand, og medlem av partiets sentralstyre, mener at det er en skandale, og han er ikke den eneste som er skuffet.

Tillitsvalgte i DSB er kritiske, og mener beredskapen nå blir alvorlig svekket. Nylig gikk direktøren for DSB, Cecilie Daae, ut i VG og sa at de ikke har penger til og utføre oppgavene de har fått av regjeringen! 30 årsverk må kuttes i første omgang!  

Anders Molstad som har jobba i DSB siden 1988, og er tillitsvalgt for NTL og jobber som IKT-sikkerhetsleder i DSB sin sikkerhetsorganisasjon, er sterkt kritisk til regjeringen sine kutt. Han forteller at dette blant annet vil gå ut over dem som skal hindre terrorister i å få tak i kjemikalier de kan bruke til å lage bomber, eller bruke til kjemiske angrep i Norge! 

«Slik jeg ser det så må vi se på situasjonen der terroristen Anders Behring Breivik kjøpte kjemikalier fra Polen, som han brukte til å lage bomba som drepte åtte mennesker i regjeringskvartalet. Terroristen i Manchester brukte også kjemikalier til å lage sin bombe som drepte 22 mennesker. De samme kjemikaliene ble brukt i de hjemmelagde bombene som ble brukt under angrepet i Paris og Brussel,» sier Terje Larssen, og legger til:  

«22. juli-kommisjonen som gikk igjennom beredskapen konkluderte med at beredskapen var for dårlig. Riksrevisjonen har nylig gått igjennom politiet, Forsvaret og regjeringen sitt arbeid med terrorsikring, og har konkludert med store mangler når det gjelder terrorsikring! Jeg ser på dette som en direkte uansvarlig politikk! Det kan ikke herske noen tvil om at dette er en av de første sakene Demokratene i Norge vil ta opp om vi skulle bli representert på Stortinget 11. September».