Moskeer har blitt en “rugekasse” for islamsk ekstremisme

Ekstreme islamister representerer fortsatt den største terrortrusselen mot Norge i 2017. Også for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge. PST mener Norge fremdeles står overfor et utfordrende trusselbilde, ikke minst fordi IS har oppfordret sympatisører til å utføre terrorangrep på egen hånd.

«Norge har flere ganger blitt gjenstand for islamske terror trusler. Denne trusselen mot norske og demokratiske verdier kommer fra IS og andre radikaliserte muslimer, som kaldblodig og hensynsløst halshugger sine uskyldige ofre i Allah navn,» påpeker politiske nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Flere av disse ekstremistene har tidligere vært aktive i moskeene i Norge. Grunnet denne skremmende utviklingen mener Demokratene i Norge det nå må innføres et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk i norske moskeer,» sier han.

a journalister som forstod urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia, ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene dersom de gikk uten hijab. «Hva som blir forkynt i norske moskeer må vi få en bedre kontroll med enn det som skjer i dag. Demokratene i Norge vil derfor også at imamer fra utlandet, i fremtiden må nektes arbeidstillatelse i Norge», konkluderer nestlederen.