En kald og hjerterå start på 2018

På grunn av økonomiske problemer i boligselskapet i Kristiansand har tusenvis av eldre, unge, syke, og vanskeligstilte fått et dramatisk høyt hopp i husleia i kommunale boliger i sørlandsbyen. I kroner snakker vi nå om en husleieøkning på mellom 500 til over 1000 kroner hver måned for de i byen som fra før har det vanskeligst økonomisk.

Eksempelvis vil en beboer som sentralstyremedlem og medlem av eldrerådet i Kristiansand for Demokratene, Grete Hansen, har vært i kontakt med, nå betale hele 89316 kroner i husleie av en trygd på 161536 kroner. Det vil si en økning av husleien fra 6484 kroner til 7443 kroner pr måned.

«At det politiske flertallet i Kristiansand bestående av Høyre, KrF, FrP, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet ikke vil gjøre noe med dette er hjerterått ovenfor våre medmennesker som bor i kommunale boliger i Kristiansand og som sliter økonomisk med å få pengene til å strekke til,» sier Grete Hansen.

Demokratene sin gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, vil pånytt ta denne saken opp politisk for å få stoppet den dramatiske husleie økningene som på en av de siste dagene i 2017 ble mottatt i posten. «Var dette nyttårsønsket til det politiske flertallet som styrer Kristiansand.  Eller hva sier du til dette Høyre-ordfører Harald Furre,» undres Grete Hansen.