Følg grunnloven og sett Norge først

Når det bare er noen få dager igjen av valgåret 2017, minner politisk nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe, om hvor viktig det er å minnes Norges grunnlov og arbeide videre, inn i det nye året, for å sikre vår nasjonale frihet og selvbestemmelse.

«Vi må aldri glemme at Norges Grunnlov ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai. Den bestod av 110 paragrafer i fem kapitler, fordelt på 24 sider i en innbundet bok. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag,» skriver Kleppe, og fortsetter:

Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen.

Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Demokratene i Norge ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer.

Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS og Schengen. Grenseposter bør gjenopprettes med nødvendig personell. Demokratene i Norge vil ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en bindende folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS. Vi vil alltid sette Norge først!»