Kongens flotte ord

«Landet vårt er fra gammelt av bygget på sterk vilje til overlevelse og selvstendighet. Jeg tror naturen og historien vår har formet oss som folk. Vi har måttet leve med naturkreftene og skape liv og leveveier på tross. Vi har i flere perioder opplevd å være under fremmed styre – og har måttet kjempe for vår frihet,» sa Kong Harald blant annet i sin nyttårstale i går kveld.
«Vi må ikke glemme historien vår – ellers kan vi komme til å skusle bort frihetene og fremskrittene vi møysommelig har opparbeidet,» la han til.
«I disse tider da vi er presset fra fremmede kulturer, først og fremst islam, er det viktig å huske disse ordene fra Kongen. Våre verdier må vernes om. Vi må beskytte vår frihet. Derfor er det også verd å merke seg Kongens påpekning av at vi ikke må skusle bort friheten, og at vi tidligere har vært under fremmed styre. Vi nordmenn er i stand til å styre oss selv, uten å la oss presse verken fra EU eller andre. Samarbeide med andre skal vi selvsagt, men som en uavhengig og selvstendig nasjon, ikke underlagt lovgivning vedtatt utenfor landets grenser. Med Kongens flotte påminnelse om Norge som en selvstendig nasjon, ønsker jeg alle et riktig godt nytt år,» sier lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal.