De demonstrerer mot terrorregimet

Modige iranere har de siste dagene strømmet ut i gatene i protest mot myndighetene. Noen har sågar ropt «død over Rouhani.» Det må være et sjokk for vestlige medier som fremstilte president Rouhani som «moderat» da han ble valgt. «Det er han jo ikke,» poengterer Makvan Kasheikal, leder for Demokratene i Norge, som selv er født i Iran og følger utviklingen der nøye.

«Hadde den iranske presidenten vært «moderat», ville han havnet på prestestyrets svarteliste over kandidater som ble nektet å delta i valget. I et av verdens verste diktaturer finnes det ingen «moderate» ledere. Det er en skam at Rouhani er blitt hyllet i Vesten,» sier han, og fortsetter:

«Demonstrasjonene startet etter sigene som en protest mot elendige økonomiske forhold, økt arbeidsledighet og høy inflasjon. Før Rouhani undertegnet atomavtalen med vestlige land og Iran ble boikottet, var det lett for regimet å gi skylden for dårlige tider på Amerika, Israel og Vesten. Da sanksjonene ble opphevet forventet folk en bedring i levestandarden. Den kom ikke. Og Rouhani, og den reelle lederen i landet, Ali Khamenei, har ikke lengre noen å skylde på.

Men jeg kjenner forholdene i landet godt. Jeg er født der. Og jeg vet at både persere og de mange undertrykte minoritetene, etter hvert er blitt lut lei diktaturet. Iran, med et stolt folk, har ledere som kjører landet i grøften gjennom et knallhardt islamsk diktatur, korrupsjon, vanstyrt økonomi, og privilegier til makteliten i Revolusjonsgarden. Et slikt regime kan kun holde seg med makten over tid gjennom en knallhard undertrykkelse med militære midler.

Hva som skjer nå er det vanskelig å spå om. Et diktatur som gir privilegier til en militær elite, som tilfellet er med Revolusjonsgarden, har alltid muligheten til å slå ned opptøyer gjennom å skyte inn i demonstrerende folkemasser, fengsle og torturere. Men vil Vesten godta det?

Trump vil ikke. Norge og andre vestlige land bør gjøre det klart for det islamske diktaturet at de økonomiske sanksjonene kan bli gjeninnført, skulle regimet massakrere egen befolkning. Ikke nødvendigvis av den grunnen alene, men fordi et regime som skyter ned egne borgere ikke er et regime vi kan stole på. Da bør også atomavtalen stå for fall.»