EØS hindrer hjelp til Norske Skog

Papirprodusenten Norske skog er i finansielle problemer. Statsminister Erna Solberg har uttalt at Staten bør hjelpe Norske skog for å redde arbeidsplasser.

Christen Krogvig

Og det er mulig å tenke seg at slik hjelp ikke bare vil være bra for norske arbeidsplasser. I Norske Skog er det kreditorene som er problemet. Selskapet har circa 10 milliarder kroner i brutto gjeld. Av dette er ca. 3,6 milliarder pantesikret gjeld. Eierne av den delen av obligasjonsgjelden som ikke er pantesikret, er villige til å omgjøre sine fordringer til aksjer i selskapet. Dermed sparer selskapet rentekostnader på denne delen av gjelden. Eierne av 3,6 milliarder i sikret gjeld blokkerer imidlertid forsaget til løsning som er fremsatt av selskapets styre.

Dersom staten refinansierer den sikrede gjelden vil staten både kunne redde Norske Skog og tjene penger. Men en professor i jus, Mads Andenes hevder, antagelig med rette, at en slik hjelp er i strid med EØS-avtalen.

«Det er åpenbart at den norske staten ikke bør røre Norske Skog. En statlig innblanding kan være i strid med EØS-avtalen. Staten kan få Europakommisjonen og ESA, Eftas overvåkingsorgan, på nakken, sier Andenæs til Dagens Næringsliv.»

Faksimile fra Hegnar.no

 

 
Nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, stemte i sin tid i mot EØS, og dersom Carl I Hagen ikke hadde brukt partipisken på stortingsgruppen er det mye som tyder på at ni av FrPs stortingsrepresentanter ville stemt ned avtalen. (FrP hadde 22 representanter og en vippepossisjon i EØS-spørsmålet.)

For Demokratene i Norge er det å si opp hele EØS-avtalen en hovedsak. Demokratene vil, dersom partiet kommer i vippepossisjon på stortinget etter valget, stille krav om folkeavstemning om EØS for å støtte en regjering.

Det at EØS-avtalen hindrer Staten i å redde Norske skog er nok et vektig argument for å si opp denne avtalen som ble vedtatt til tross for folkets nei i EU-avstemningen, og som har vært en ulykke for Norge.