Vil Miljøpartiet De Grønne rasere norsk næringsliv?

«MDG går inn i valgkampen med budskapet der de vil legge ned hele den norske oljeindustrien, noe som igjen vil føre til kollaps i finansnæringen, og en velferdsstat på vei rett ut stupet. Det er vel neppe bare Demokratene i Norge som begynner å bli mektig lei av denne retorikken der en sjikanerer tusenvis av kvinner og menn som jobber i oljeindustrien og gjør en kjempe jobb for fedrelandet, der de bla. sørger for at den norske velferdsstaten fortsatt er bærekraftig på sikt,» mener Terje Larssen, som er medlem av partiets sentralstyre.

«Denne fantasipolitikken til Miljøpartiet De Grønne er nærmest er tatt ut av bøkene til norske folkeeventyr samlet av Asbjørnsen og Moe. Problemet til MDG er at Asbjørnsen og Moe er langt mer troverdig en hva de serverer i denne valgkampen, en hån mot norske arbeidsplasser,» sier han, og legger til:

«Når det er sagt så er Demokratene i Norge enige i at det grønne skiftet kommer, og at det er nødvendig med de miljøutfordringen som vokser i omfang. Det som er MDGs problem er at de tror de er på hugget og har en moderne opplysende politikk – det har de ikke». Det begrunner han slik:

«MDG snakker om at når store deler av næringslivet er lagt ned så skal vi leve og produsere miljøteknologi som ikke en gang er på tegnebrettet. Har galskapen ingen ende? Demokratene i Norge mener at skal vi få til et reelt grønt skifte så er det viktig å ha med på laget disse miljøene som kapitalkreftene i oljeindustrien, og ikke minst finansnæringen som på sikt er like Interessert i at det grønne skifte skal lykkes! Rasering av det norske næringslivet kan da ikke være noen løsning på dagens miljøutfordringer? Her har Demokratene i Norge full støtte fra forskermiljøet ved NTNU».