Et oppgjør med islam

«Islam er årsak til nød. Islam er årsak til fattigdom. Islam er årsak til Israels problemer. Islam er årsak til Midtøstens problemer. Islam er årsak til muslimske lands problemer. Islam er årsak til absolutt alle lands problemer. Ihvertfall der det finnes mange muslimer. Å bekjempe islam er den viktigste oppgaven verden står overfor i dag,» skriver Jan- Ove Fromreide, styremedlem i Demokratene i Norges fylkeslag i Hordaland, og fortsetter:

«Spør en muslim om islams to “hus”. Hvis han har et minimum av kunnskap om sin egen tro vil han svare: Huset islam (dar al-islam ) og krigens hus (dar al-harb ). Det er slik muslimer ser på verden. Enten så lever du under islamsk herrevelde, eller så er du i krig med islam. Islams forståelse av begrepet fred i verden, er at islam må erobre alle land og kulturer. Først da kan det bli fred. Slik er det.

Islam er en ideologi. Tekstene i koranen er ekstreme. Det er den egentlige grunnen til at djevelske muslimske organisasjoner har oppstått i hopetall. ISIS, Boko Haram, Al Qaeda, Taliban, Hezbollah , CAIR , ICNA , ISNA , MSA , NAIT , MB , IIIT og hva de heter alle sammen. Den jevne muslim er ikke klar over hvor ekstrem koranen er. Det der med “ekstrem tolkning ” av islam er noe som har blitt oppfunnet av korrekte folk i media og våre fjols av noen politikere. Slikt strør bare sand i øynene på folk, så de ikke ser virkeligheten. Du kan ignorere virkeligheten. Men du kan ikke flykte fra konsekvensene av å ignorere virkeligheten. Det hele er egentlig ganske enkelt. Islam er en fiende av individets ukrenkelige frihet. Derfor bør den forbys og fjernes.

Muslimene tar avstand fra vår kultur og prøver å tvinge sin egen på oss. Vi må stå dem imot. Dette er ikke bare vår plikt overfor vår kultur. Men også for våre verdier, prinsipper og sivilisasjon. I det øyeblikket vi oppgir våre prinsipper og verdier er vi døde. Vår kultur er død, vår sivilisasjon er død. Punktum.

Begrepet “radikal islam ” tilslører virkeligheten. Selvfølgelig finnes muslimer som er bra folk. Men da er de ikke gode på grunn av islam. Men på tross av islam. Dette er et viktig poeng. Islam er i seg selv en ekstrem ideologi. Problemet er ikke mangel på vestlig toleranse. Problemet er ikke fanatisme hos noen få. Problemet er ikke mangel på demokrati. Problemet er ikke fattigdom. Problemet er ISLAM.

Vi hater ikke muslimer. Vi hater ingen. Men vi hater onde gjerninger av totalitære regjeringer. Onde gjerninger som er bokstavelige etter islams sharia lover. Vi leser nå daglig om muslimsk ondskap hinsides enhver evne til å fatte og tro. De elsker å filme sitt barbari for å skremme andre til underkastelse. Offentlig halshugging, steining, henging, pisking, mord og lemlestelse av enhver art. Voldtekt, pedofili, slaveri, undertrykkelse, vold. Bare for å nevne noe. Islam er ikke en fredens religion. Den er ikke en religion i det hele tatt. Den er et politisk system av tyranni. Dens mål er å spre islam for å dominere hele verden. Allah sendte ut Muhammed for å erobre alle andre religioner ( koranen 9:33 48:28 61:19 ). Det er muslimers plikt å underkue eller drepe de vantro ( koranen 2:192 8:39 9:5 9:20).

Det er bare islam som hater andre religioner. Det er bare islam som dreper de som forlater den. Det er bare islam som dreper de som ikke vil konvertere. Det er bare islam som sanksjonerer voldtekt og drap i krig. Dette kan ikke sies om noen annen religion. Islam er verdens pest! Islam forbyr trykke – og talefrihet. Islam forbyr andre religioner. Islam forbyr alt unntatt seg selv. Aldri har noe blitt bedre av å få inn flere muslimer. Et spørsmål  Finnes det et sted på vår klode hvor islam og dens troende generelt er godt likt?

Hvorfor trenger islam blasfemilover? For å stoppe folk fra å fortelle sannheten: Muhammed var pedofil. Muhammed var en massemorder. Muhammed var en voldtektsmann. Muhammed var en krigsherre. Muhammed var en plyndrer. Muhammed var seksuelt pervertert. Muhammed var brutal og egoistisk. Muhammed var ikke en guds profet. Snarere heller satans. imot er det islam som rettelig kan sies å lide av en nevrose. Islam har en fobisk angst overfor: Jøder, kristne, hinduer, buddhister, sikher. Individets og vitenskapelig frihet. Demokrati, likestilling og ytringsfrihet. Den har angst overfor alt som ikke er islam. For denne sykelige tilstan

Islamofobi: Det er ingen som lider av en slik fobi. Tver den, foreslås herved diagnosen: PHOBIA TOTALIS.

Islam er det du får når en psykopat finner opp en “religion “. I et demokrati er ingen forpliktet til å like en religion. Alle har rett til å betrakte den som bakstreversk og villedende.

Stopp islam den er en fare for menneskeheten: Intoleranse, dødsstraff for frafall, dødsstraff for bespottelse, dødsstraff for å bli voldtatt, dødsstraff for trolldom, dødsstraff for ateisme, dødsstraff for ikke å være muslim, barbarisk lære, ingen frihet for individet, null ytringsfrihet, ulikhet for kjønn, omskjæring, halal slakt , arrangert ekteskap.

Hvis vi gir grenseløs toleranse til de som er intolerante. Hvis vi ikke er rede til å forsvare vårt tolerante samfunn mot de intolerantes angrep. Da vil de tolerante bli utryddet og toleransen med dem.»