Feil av Listhaug å doble importen av halalkjøtt

Vidar Kleppe er nestleder for Demokratene i Norge.

I Norge er halal-slakterier pålagt å bedøve dyrene før de slaktes for at dyrene ikke skal utsettes for de store smertene som halaslakting innebærer. (Dyret får strupen kuttet av mens det leses en bønn.)

Men i EU er det flere land som tillater halalslakt uten bedøvelse. Og EU-parlamentet foreslo 2009 at enkeltland ikke skulle kunne forby slakting uten bedøvelse på eget territorium. Dette ville også omfattet Norge, på grunn av EØS-avtalen. Men EUs ministerråd gikk etterpå inn for at nasjonalstatene fortsatt skal kunne ha forbud mot slakting uten bedøvelse. (Demokratene i Norge vil ha Norge ut av EØS slik at vi igjen blir herrer i eget hus.)

Noen religiøse ledere kan imidlertid ikke godta at dyrene bedøves før strupen kuttes over. Norge tillater derfor import av dyr som er halalslaktet uten bedøvelse. I 2015 besluttet daværende landbruksminister, Sylvi Listhaug, at kvoten for import kjøtt som er halalslaktet uten bedøvelse, skulle dobles.

«Dette var etter min mening feil vei å gå. For Demokratene i Norge er kamp for dyrevelferd og mot islamisering meget viktig. (Les hva som står i programmet her.) I stedet for å doble denne kvoten burde Listhaug ha nedlagt totalforbud mot import av halalkjøtt,» mener Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe.

 

Vidar Kleppe kritiserer Sylvi Listhaug for å ha doblet importen av halalkjøtt da hun var landbruksminister (Faksimile fra Aftenposten 7. april, 2015)