Flyktninger på ferie i hjemland har ikke behov for beskyttelse i Norge

«Mange asylsøkere som har fått asyl i Norge reiser til hjemlandet på ferie og for lengre opphold, noe som er i strid med vilkåret for å få asyl. Når du får asyl og beskyttelse i Norge er det et vilkår at du ikke reiser hjem til landet du fikk asyl fra. Slike feriereiser må få konsekvenser. Loven sier at hvis det kan dokumenteres at du har brutt dette vilkåret risikerer du å miste oppholdsgrunnlaget i Norge. Dette kalles tilbakekallelse av asyl,» sier lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal.

Han blir oppgitt over disse som rett etter at de har fått asyl i Norge drar hjem til det samme regimet som de flyktet fra. «Da kan de umulig være reelle flyktninger som har kjempet mot et diktatorisk regime og risikerer å bli arrestert, torturert eller drept dersom de oppholder seg i sitt opprinnelsesland,» mener han.

Lederen for Demokratene i Norge kaller dette for misbruk. «Dette er utnyttelse av asylinstituttet og minsker troverdigheten til UDI dersom de får innvilget asyl. De bør umiddelbart få sine søknader avslått. Men dessverre er norsk myndigheter med UDI i spissen for naive til å innse realiteten. Jeg og Demokratene i Norge er for en rettferdig og streng asylpolitikk i Norge hvor folk med beskyttelsesbehov selvsagt skal få bli, men lykkejegere som ikke trenger beskyttelse bør utvises,» sier han.