Dette vil jeg kjempe for på Stortinget

Dette er mitt politiske grunnlag for å ønske å bli innvalgt på Stortinget for Demokratene i Oslo i valget 11. september, skriver Max Hermansen, som er førstekandidat for Demokratene i Norge i Oslo. «Flertallet av politikerne og journalistene i Norge er hovedansvarlige for at vi nå har over 250.000 av Besvikelsen i Norge. Det store flertallet av muslimske innvandrere er ikke integrerbare – vil ikke og kan ikke la seg integrere, og etablerer i stedet sterkere og sterkere parallellsamfunn hvor sharia råder.

Kvinneundertrykkelsen, homo- og jøde-hatet er massivt i ALLE av muslimenes samfunn. Dessuten er det umulig for dem å forlate sin totalitære ideologi uten at det får alvorlige følger. Under 30 prosent av dem som burde være i jobb, er i jobb. Og de er tre ganger så kriminelle som oss norske, inkludert de aller fleste overfallsvoldtektene, og et stort flertall av alle voldtekter. Derfor passer de ikke inn i Norge.

De er ikke flyktninger når de har hatt råd til å betale menneskesmuglere til å ta dem igjennom flere trygge land til Europas nord-vestre hjørne, og som har latt et flertall av kvinner, barn og eldre bli igjen der nede. Minner om at 76,8 prosent av de over 31.000 som søkte asyl i Norge i 2015 – og hvor flertallet dessverre nå har fått opphold i Norge – var menn.

Norge kan redusere antallet av innvandrere i Norge ved å inngå avtaler med lavkostland om å overta alle asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse. De av Besvikelsen som har fått permanent opphold eller til og med statsborgerskap, må tilbys et pengebeløp for å reise ut av Norge og Europa og aldri komme tilbake.

Vi må mye heller hjelpe langt flere i virkelig nød, i lavkostland – det gjelder ikke minst kristne som blir forfulgt i muslimenes land – enn å gi muslimene opphold i Norge.»