Fordømmer nazistenes ideologi, men støtter politiets håndtering

Politiet i Kristiansand har fått mye kritikk for ikke å ha stanset en demonstrasjon fra en nynazistisk gruppe som ikke hadde sendt inn melding til politiet om demonstrasjonen, slik de er forpliktet til. Politiet lot nazistene få ytre seg i fred, for å verne om  grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet og for å unngå bråk, hærverk og uro, og i ytterste konsekvens vold. Lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal mener politiet håndterte situasjonen profesjonelt

«Lørdag morgen fikk vi beskjed om at demonstrantene var på vei til Kristiansand, mens motdemonstrantene ikke skulle komme. Da gjorde vi en vurdering om at vi hadde tilstrekkelig ressurser til å håndtere situasjonen og unngå gatevold skadeverk, og sett i ettertid mener vi at vi løste det oppdraget», sier Kristiansands visepolitimester Sundvoll til Fædrelandsvennen. Han ville ikke belaste 300 politifolk som var i beredskap på Rygge. Den konklusjonen støtter Makvan Kasheikal helt ut.

«Kritikken mot politiet i denne saken er utelukkende basert på følelser, ikke rasjonell tenkning. Folk blander sammen sin helt rettmessige harme over ideologien «Den nordiske motstandsbevegelsen» står for, med hva som er politiets oppgave», sier Kasheikal til avisen.

Han mener politiets vurderinger i denne saken har vært helt riktige, og at det beste beviste på det nettopp er at demonstrasjonen foregikk uten noen form for vold.

«Men jeg mener denne gruppen burde vært stanset før den kom til Kristiansand. Når både PST og svensk politi anser organisasjonen som en trussel mot vestlige verdier, burde de vært stoppet på grensen», sier han.

På Fædrelandsvennens spørsmål om det var en overreaksjon fra politiet å fjerne to motdemonstranter som provoserte nynazistene ved å stille seg i veien for dem ble tatt til side av politiet svarer Kasheikal: «Nei, de har antakelig resonnert slik at disse to mennene var lettere å snakke til og få unna for å unngå at situasjonen eskalerte, enn å snakke til disse folka som faktisk tror at holocaust ikke har skjedd og at det fins en homolobby. Det går jo nesten ikke an å snakke med slike folk».