Ikke helt fornøyd med valget

«Valget mandag ga det beste resultatet i Demokratene i Norge og Demokratenes historie. Det bør være en inspirasjon til videre partibygging,» sier Demokratene i Norges leder Makvan Kasheikal. Han mener valget kunne vært enda bedre, men at det var vanskelig dette året siden det deltok flere nye partier som konkurrerte om de samme velgerne som Demokratene i Norge.  

«Men», sier Kasheikal, «Alliansen klarte ikke 500 velgere i et eneste fylke, og heller ikke kravet om 5000 velgere på landsbasis, og kan ikke stille til valg ved neste korsvei uten å samle nye underskrifter. Det samme gjelder Kystpartiet. Så mye tyder på at det blir enklere ved neste valg.» 

Makvan peker også på at Demokratene i Norge i Vest Agder økte sitt stemmetall siden forrige stortingsvalg med 50 prosent, og at landsresultatet ble rekordartet til tross for en svært svak organisasjon, med kun 5-6 aktive fylkeslag. I resten av landet ble det ikke drevet aktiv valgkamp. Til tross for det fikk partiet velgere i samtlige fylker. «Bygger vi opp aktive fylkeslag der vi ikke har lag nå, og forsterker de fylkeslagene vi i dag har, vil resultatet bli et helt annet. Det er dette arbeidet som må begynne nå,» sier han. Makvan roser de som har deltatt aktivt i valgkampen, og takker de tilltismennene som avstte tid til valgkampen.