Flere stemmer enn noen gang

Demokratene i Norge gjorde et rekordvalg i går. Så mange som 3788 stemmer, som resultatet ble i årets valg, har partiet aldri fått, ikke under navnet Demokratene og ikke under navnet Demokratene i Norge. Og det til tross for at det ved dette valget var flere småpartier enn tidligere å dele stemmene med.

Alliansen, som frontet samme strenge innvandringspolitikken som Demokratene i Norge, og klarte å skjule sine antisemittiske holdninger, fikk også over 3000 stemmer. Uten denne nye konkurransen kunne Demokratene i Norge lett fått over 5000 velgere. I tillegg gjorde det nye Helsepartiet det svært godt, med omtrent den samme helsepolitikken som Demokratene i Norge.

For å beholde partistøtten og partiregistreringen kreves det minst 5000 stemmer på landsplan eller minst 500 stemmer i et fylke. Det klarte Demokratene i Norge bare så vidt sist valg, da Vest Agder hanket inn litt over de 500 nødvendige stemmene. Denne gangen økte Vest Agder sitt stemmetall med nærmere 50 prosent, og endte med å få 738 stemmer.

Et solid resultat tatt i betraktning at ingen velgere forventet at partiet kunne oppnå et stortingsmandat. Normalen i Vest Agder og Kristiansand har vært solide resultat på nærmere 5 prosent i sørlandsbyen under kommunevalg. Under stortingsvalg har antallet stemmer falt til under 1 prosent, åpenbart på grunn av argumentet om «bortkastede stemmer», som rammet Demokratene i Norge også ved dette valget.

De fylkene som fikk størst prosentvis oppslutning for Demokratene i Norge var etter Vest Agder, Hedmark, Aust Agder og Finnmark, alle med 0,2 prosent i oppslutning.  Flest stemmer etter Vest Agder fikk Hordaland med 327 stemmer og Oslo med tre stemmer færre enn Hordaland.