Hvorfor stemme på Demokratene i Norge

1: Det fines bare et parti i Norge som er har forstått at mange innvandrere betyr flere personer å dele oljefondet mellom, press mot infrastruktur, helsevesen, boliger, og velferdsgoder, og derfor er imot både arbeidsinnvandring fra Europa, som er en del av EØS-avtalen, og innvandring fra ikke-vestlige land. FrP er imot ikke-vestlig innvandring, men for europeisk innvandring og EØS, Sp er imot europeisk innvandring, men liberale når det gjelder ikke-vestlig innvandring. Demokratene i Norge står alene om å være imot begge deler. 

2: Demokratene i Norge er langt tydeligere og tøffere enn andre partier i kampen mot islamsk innflytelse og innvandring. Vi vil stenge moskeer som predikerer hat, kaste flyktninger som reiser på ferie til hjemlandene ut av landet, utvise asylsøkere som begår kriminalitet, og ha lukkede asylleirer, helst i utlandet. 

3: Demokratene i Norge er imot bompenger. Da Kristiansand bystyre vedtok en bomring rundt Kristiansand, var det Demokratene i Norge som kjempet hardest imot, og stemte imot. Alle andre steder i landet der Demokratene i Norge får lokal innflytelse vil vi gjøre det samme. Demokratene i Norge er imot å ødelegge vanlige nordmenns økonomi gjennom høye og mange bompenger. 

4: Vi kjemper hardt for et bedre helsevesen og bedre kår for de eldre. Våre egne vanskeligstilte må prioriteres, i stedet for å sende store pengesummer t av landet i såkalt uhjelp, eller bruke store ressurser på asylsøkere, hvor av de aller fleste ikke er forfulgt. 

5: Selv om Demokratene i Norge ikke skulle oppnå stortingsplass ved dette valget, vil hver enkelt stemme til oss gi bedre økonomi til å synliggjøre oss enda bedre ved kommende valg. Vi trenger støtten. De store partiene har millioner å bruke i valgkamper. Det har ikke vi. En stemme til Demokratene i Norge vil også gjøre oss, og dermed vår motstand mot islamisering, tydeligere. 

6: For islam- og innvandringskritiske velgere finnes det ingen alternativer. Fremskrittspartiet roper høyt, men har ikke fått til noe som helst i regjering. Ønsket deres om å samle velgere på retorikk rundt innvandring er høy. Viljen til å risikere statsrådstaburettene, og de flotte bilene, gjennom å sette hardt mot hardt i regjeringen for å få gjennomført nødvendige innstramninger, har derimot vært liten. De innstramningene regjeringen har innført er ikke tøffere enn innstramningene som er vedtatt i samtlige europeiske land det siste året. 

Alliansen har markert seg mot EØS og innvandring, men er blitt et parti med nynazister fra Nordisk Motstandsfront, og Holocaustfornektere, på listene, og en skarp profil mot jøder og Israel, også uttalt av partilederen. Stemmer du dette partiet for å protestere mot innvandring, får du jødehatet med på kjøpet. 

7: VIKTIGST: Det er bare en måte å protestere mot islamiseringen og innvandringen på. Det er bare en metode for å gjøre de etablerte partiene oppmerksomme på at velgerne er misfornøyde: Det er å stemme på Demokratene i Norge. Stem i protest: Stem Demokratene i Norge. 

Hilsen Makvan Kasheikal, partileder