Norge kan få muslimsk flertall innen århundreskiftet

Innvandring vil stå for halve Norges befolkning i 2100 og koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person årlig fra 2025, ifølge ny forskning fra Statistisk Sentralbyrå. «Det bør få politikerne til å få opp øynene. Der haster med å sette inn mottiltak. Det kan velgerne hjelpe til med gjennom å stemme på Demokratene i Norge og på den måten presse de øvrige partiene til fornuft,» mener lederen for Demokratene i Norge, Makan Kasheikal 

Rapporten fra Statistisk Sentralbyrå skiller ikke mellom ulike innvandrergrupper, men skriver at «de store gruppene her vil komme fra det som i dag er fattige land, fortrinnsvis i Asia og Afrika». «Det, sammen med dagens erfaringer, tyder på at de aller fleste vil være muslimer,» mener Kasheikal. 

I SSBs hovedalternativ, som NRK omtalte fredag, skal Norges befolkning ha steget til nærmere 8,5 millioner i 2100. Det befolkningstilskuddet som genereres av innvandringen etter 2016 vil være 4,1 millioner mennesker,» heter det i rapporten. Statistisk Sentralbyrå har beregnet den ekstra skattebyrden til å være 10.000 kroner årlig per person fra 2025. For en familie på fire vil det være 40.000 kroner årlig. Årsaken er både lav yrkesdeltakelse og at oljefondet skal deles på flere. 

«De økonomiske konsekvensene av denne utviklingen er alvorlige nok, men de kulturelle forskjellene er mer alvorlig. At vår neste generasjon risikerer å måtte leve i et land med muslimsk flertall, og kanskje en islamsk regjering, burde få oss alle til å våkne opp. Det betyr mindre rettigheter for homofile, mer antisemittisme, flere forbud og restriksjoner og offentlig innblanding i privatlivet, i beste fall. I verste fall regler som straffer utroskap, fengselsdom for homofile, og inhumane straffer og straffemetoder,» frykter Kasheikal, som godt vet hva et islamsk styre kan føre til etter at hans egen onkel ble torturert i hjel i et iransk fengsel. 

Kasheikal sier at han også frykter veien fremover mot 2100. «En jevn vekst av den muslimske befolkningen vil påvirke politikere i de gamle partiene til å ta stadig mer hensyn til deres krav,» frykter han. «Muslimene vil få en stadig sterkere stemmestyrke».