Forslag fra Demokratene, gjennomført i Sverige, ville ha reddet 4 mennesker fra terrordøden

«Dersom et forslag som jeg fremsatte i Stortinget i perioden 2001-2005 hadde vært vedtatt som politikk i Sverige ville fire mennesker som denne uken ble nedkjørt av en bil i sentrum av Stockholm vært i live og uskadd, og ingen ville vært skadet og kanskje kvestet for livet.»  Det slår Jan Simonsen fast. Han er varamedlem til sentralstyret i Demokratene i Norge. Forslaget han sikter til er forslaget om lukkede asylmottak fra det tidspunktet asylsøkeren ankommer Norge og inntil søknaden er behandlet, og asylsøkeren enten er sendt ut av landet eller plassert som flyktning i en norsk kommune.

Simonsen var på det tidspunktet han fremmet forslaget medlem av Demokratene, og presiserte i sitt innlegg at det var et forslag Demokratene støttet. Primært har Demokratene i Norge alltid ment at Norge skal opprette avtaler med lav-kost-land der et tredjeland påtar seg å huse asylsøkere for Norge, mot en kompensasjon, og subsidiært at det må opprettes lukkede asylleirer i vårt eget land, slik at ingen asylsøkere som ikke er klarert for å bli boende i Norge kan begå kriminalitet, terrorhandlinger eller forsvinne og bli boende som ulovlige innvandrere.

Det var nettopp det siste som skjedde i Sverige ifølge mediene. Den usbekiske mannen som er pågrepet mistenkt for terroren i Stockholm fredag søkte om oppholdstillatelse i Sverige i 2014. I 2016 kom utvisningsvedtaket og beskjeden om at han måtte forlate Sverige, skriver NrK. Da stakk han seg vekk. «Hadde han bodd i et lukket mottak kunne han lett bli hentet der og sendt til Usbekistan,» slår Simonsen fast.

Det svenske politiet understreker at dette er en av 3 000 slike saker som stockholmspolitiet håndterer. I landet som helhet er tallet på om lag 10 000. Så det kan skje igjen. «Også i Norge, siden de norske politikerne, inkludert Fremskrittspartiets integreringsminister, er like naive som de svenske. Mitt forslag på Stortinget ble ikke støttet av noen av dem,» sier Simonsen.