Vil innføre permanent grensekontroll

Lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, mener Norge bør bryte med Scheng-avtalen og innføre en permanent grensekontroll for å redusere faren for terrorangrep og asylstrøm. «De siste tiders terrorangrep ulike steder i Europa, nå sist i Stockholm, skyldes blant annet at det befinner seg tusenvis av potensielle muslimske terrorister med tilknytning til Den islamske staten på vårt kontinent. Mange er kommet i den siste bølgen av asylsøkere, og mange er hjemvendte IS-terrorister,» mener han.

«Det gjør det helt nødvendig å kontrollere våre grenser for å forhindre at terrorister fra andre land kommer hit, arrestere hjemvendte norske statsborgere som har vært i Syria og Irak og kjempet for IS, og for å få kontroll med strømmen av asylsøkere,» konkluderer han.

Men Kasheikal mener ikke bare at det er nødvendig med en midlertidig grensekontroll. Han vil a en permanent ordning og vil ha Norge ut av Schengen-avtalen, en avtale som innebærer streng grensekontroll mot personer som kommer fra land utenfor medlemslandene i Schengen, kombinert med ingen grensekontroll mellom medlemsstatene.

«Demokratene i Norge har alltid vært imot denne avtalen. Men de siste to årene er det for alvor blitt bevist at den viktigste forutsetningen for frie grenser i Europa, nemlig streng kontroll ved yttergrensene, ikke holder. Vi har sett hundretusener av flyktninger og innvandrere komme inn i Europa, til tross for avtalens bestemmelser om streng kontroll,» sier han.