Hvor seriøst kan vi ta forskermiljøet i innvandringsspørsmål?

Vi bør være skeptiske til forskermiljøene når det gjelder forskning på eksempelvis radikal islam. Det mener lederen for Demokratene i Kristiansand, Terje Larssen. Han viser til den oppsiktsvekkende undersøkelsen som nylig ble presentert og som viser at bare 1,1 prosent av medlemmene i Forskerforbundet sier de vil stemme på Fremskrittspartiet, og kun 9,1 ville stemme Høyre.

Medlemsundersøkelsen ble gjennomført av forskerforum i slutten av januar 2017. Terje Larssen mener resultatet er skremmende. Medlemsundersøkelsen viste også at 8,2 prosent av forskerne vil stemme på Miljøpartiet De Grønne, et parti som ellers i samfunnet har en oppslutning på rundt 2,5 prosent.

Over 7.000 medlemmer i Forskerforbundet svarte på undersøkelsen. 7,5 prosent sier de vil stemt Venstre. Samtidig svarer 11,4 prosent at de stemte på Venstre ved forrige stortingsvalg. Venstre har altså tilsynelatende mistet hver tredje velger blant Forskerforbundets medlemmer, «Tallene er likevel skremmende,» mener han.

Arbeiderpartiet har en oppslutning på 34,6 prosent hos forskerne, SV har 15,8 prosent og Rødt har 5,7 prosent. Senterpartiet får 3,9 prosent, mens Kristelig Folkeparti får 2,7 prosent, Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.

«Det er politikerne som bestemmer til slutt i slike saker, det er da viktig at politikere på Høyre siden følger med i svingene mer enn noen gang når ”faglige” råd skal vurderes. Vi trenger ikke dra lenger enn til Malmø for og se hva ”faglige” råd fra venstresiden har ført til,» sier Terje Larssen.