Tvangssammenslåing grovt løftebrudd fra FrP

«Tvangssammenslåing av kommuner som har holdt folkeavstemning setter lokalpolitikere og lokalbefolkningen på sidelinjen. Den nåværende regjering viser i mine øyne en arroganse over folket sin mening,» mener Jorunn Aaselle Olsen, som er varamedlem til styret i Demokratene i Norge, og leder for partiet i Vennesla.

Hun dokumenterer også at det er ett løftebrudd fra FrP. I deres prinsipprogram for 2013 2017 står det nemlig: Fremskrittspartiet ser svakheter ved vårt demokrati. Det bør derfor innføres ett system der velgere, gjennom folkeavstemninger, får direkte avgjørende beslutningsrett. Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning.

«Atter en gang grovt løftebrudd. I samme skala som bommene skulle bort, med FrP i regjering. Demokratiet i bygdene og kommunene forsvinner. Vær med å gi tilbake makten til folket! Demokratene i Norge mener en folkeavstemning skal være gjeldende,» slår hun fast.