Kleppe reagerer på FrPs nye norgesrekord

«Hvis jeg blir samferdselsminister, så blir det ikke bompenger i Norge», sa tidligere statssekretær i Samferdselsdepartement, Bård Hoksrud, til Nettavisen før valget i 2013, da han var samferdselspolitisk talsmann for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Forrige onsdag ble nasjonal transportplan presentert av FrPs samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Der legges det opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner i bompenger hvert år de neste 12 årene. Det er ny norgesrekord. Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, reagerer sterkt på FrPs løftebrudd.

Regjeringen unnskylder seg med at bompengeandelen av de samlede bevilgningene til samferdsel vil bli redusert. «Det er bra at veibevilgningene øker, men det hjelper ikke familier med svak økonomi, som bor slik til at de er avhengig av bilbruk og må passere bommer daglig for å komme til jobb eller levere barna i barnehagene. For «folk flest» er det avgjørende hvor stor del av våre inntekter som må brukes til bilhold, inkludert bompenger, ikke hvor stor del av statens inntekter som kommer fra bompengeinnkrevingen,» sier han.

«Vanligvis jubler vi når det blir satt norgesrekorder, Men denne gangen er det grunn til å gråte», legger han til.