Fortsatt sensasjonelle tall for Demokratene i Norges nettaktiviteter

Hver uke gir Nettavisen sine lesere en oversikt over hvilke partier som klarer å engasjere mest i sosiale medier. Det avisen teller er ikke hvilke partier som legger ut flest saker, eller som kjøper seg til oppmerksomhet. Tellingen er antall delinger, likes og kommentarer på det som legges ut av partienes og ledernes offisielle sider. Nettavisens analyse gjøres med hjelp av verktøyet Crowdtangle. Og fortsatt er tallene for Demokratene i Norge sensasjonelle.

I konkurranse med de største stortingspartiene har Demokratene i Norge holdt seg blant de fire beste på nettet i flere uker. Den siste ukens tall ble offentliggjort av Nettavisen i går, og plasserer Demokratene i Norge på tredjeplass, med kun de to regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet foran seg.

Bak Demokratene i Norge følger Arbeiderpartiet. Miljøpartiet De Grønne, Rødt, SV, Liberalistene, KrF, Venstre, Senterpartiet og De Kristne. Så også andre partier utenfor Stortinget jobber godt på nettet, men ikke på langt nær så godt som Demokratene i Norge. Eller kan det tyde på at Demokratene i Norge er mer populære?