Fredskrigeren vil inn på Stortinget

«Den viktigste grunnen til at jeg prøver å bli valgt inn på Stortinget for Demokratene i Sør-Trøndelag er fredssaken, og jeg vil kjempe for at Norge ikke skal blande seg inn i kriger som ofte erstatter relativt sekulære diktatorer med islamister, som vi gjorde i Libya og som vi prøver på i Syria,» skriver Kristian Kahrs, Demokratene i Norges førstekandidat i Sør Trøndelag, om hvorfor han ønsker seg inn på Stortinget. Han fortsetter:

«Demokratene i Norge har landets aller beste politiske program tilgjengelig på demokratene.no/program, og jeg er godt fornøyd med at jeg har vært med på å utforme ideologi og politikk som sentralstyremedlem. Jeg står fullt og helt på vårt program, men ikke alle av våre kandidater har det samme fokuset som jeg har på fredspolitikk. Likevel er det ikke noe av det jeg skriver som strider mot vårt program.

I begynnelsen av vårt program skriver vi: «Demokratene vil være en vakthund som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter. Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme.»

Når vi er med på krigseventyr utenlands, er vi med på å støtte opp om en globalistisk verdensorden, og vi støtter opp om sunni-terrorister som ofte kjemper for et kalifat og teokrati. Lenkene mellom islamister og globalister er skremmende, og det er helt uholdbart at våre norske soldater skal brukes til å støtte islamister og terrorister som kjemper mot syriske regjeringsstyrker.

Det er en skam at ingen av partiene på Stortinget har tatt opp de katastrofale konsekvensene av Vestens og Norges sanksjoner mot Syria, og vi har ikke hatt noen god utenrikspolitisk debatt av hva vi gjør i Syria. Den norske regjeringen og Stortinget blir propaganda-papegøyer når de bare gjentar påstander om at Bashar al-Assad skal ha stått bak gassangrep.

Jeg ingen toleranse for krigshissere, men siden jeg er kristen er det ekstra tungt for meg når kristne bomber for «fred», mot våre kristne brødre og søstre, for islamister og menneskesmuglere.

KrF er et slikt parti som konstant fremhever sitt fortreffelige kristne menneskesyn og fokus på menneskeverd som sin fremste merkevare. De aller fleste av mine KrF venner er dypt oppriktige når de kjemper for menneskeverd, men jeg har sett få eksempler på at de har en grunnleggende evne til å se konsekvensen av Norges kriger.

I dette nyhetsbrevet har jeg inkludert 131 tillitsvalgte for KrF i Sør-Trøndelag, og jeg håper KrF frem mot valget vil være med på en mer dyptgående debatt om hva menneskeverd betyr. Selvsagt kan de som ikke er interesserte melde seg av med ett klikk.

Dere husker sikkert de flaue uttalelsene som Dagrun Eriksen kom med fra Stortingets talerstol før vi bombet Libya til helvete i 2011. NRK Brennpunkt viste dette i den meget gode dokumentaren De gode bombene:

«Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Den 21. juni tok jeg en telefon til Odd Jostein Sæter, KrFs seniorrådgiver for utenriks- og forsvarskomiteen. Han lovte å svare på mitt spørsmål som jeg sendte han på epost:

«Har det vært noen grunnleggende refleksjon i KrF om hvorfor vi gikk til krig i Libya? Har Dagrun Eriksen beklaget dette? Hva har KrF sagt i forhold til sanksjonene mot Syria som har gått hardt utover sivilbefolkningen og kristne minoriteter i Syria? Du kan også lese mer om mitt angrep på det jeg oppfatter som kristen dobbeltmoral i denne artikkelen.»

Sæter og KrF har valgt å ikke svare på mitt spørsmål. For KrF er det mer behagelig å late som de har et overlegent menneskesyn i forhold til sine meningsmotstandere. KrF og Stortinget er medansvarlige for lidelsene og drukningene i Middelhavet fordi de har en taxitjeneste for å plukke opp migranter utenfor den libyske kysten og transportere dem til Italia.

Demokratenes løsning med å returnere migrantene til Afrika er mye mer menneskelig, og nå ser vi også at syriske flyktninger i stadig større grad returnerer til Syria når Assad og hans Syrian Arab Army vinner mer terreng.

I et intervju på YouTube tar jeg et oppgjør med Dagrun Eriksen, Børge Brende og de som tror de kan bombe seg til fred.

Det skal bli en stor utfordring å samle 11500 stemmer fra Sør-Trøndelag slik at jeg kan få en stortingsplass, men det vil være veldig bra om jeg kan utfordre våre stortingspolitikere til å ikke ta krig så lettvint som vi har sett at de har gjort til nå.

Nå er vi snart i gang med valgkampen. Vi har fått levert 30.000 stemmesedler, og senere i dag kommer også 30.000 nasjonale brosjyrer. Vi er på gang, og jeg håper trønderne ser vårt budskap».