FrP forsøker å lure deg

«Ikke la deg som velger la deg lure av stortingspartiene nok en gang,» maner Demokratene i Norges politiske nestleder. Vidar Kleppe. «FrP som har sittet i regjering i fire år sier nå to uker før valget at de vil vurdere medisinsk kastrering av pedofile og fjerne bompenger. «Jeg bare spør, hvordan gikk det med garantien om at mulla Krekar skulle utvises fra Norge og at bilistene skulle slippe å betale bompenger? Dette bare for å nevne to av en mengde saker som regjeringen dessverre ikke har fullt opp,» spør han.

Et annet eksempel på manglende vilje eller evne til å få gjennomført fornuftig politikk mener Kleppe er justisminister Per Willy Amundsens forslag om medisinsk kastrering av personer som blir dømt for overgrep av barn. «Et klokt forslag som Demokratene i Norge har stått for siden stiftelsen, men hadde det vært vilje til å gjennomføre et slikt forslag hadde det vært fremsatt tidligere, og ikke to uker før Amundsen risikerer å miste sin stilling,» mener Kleppe.