Frp leverer dessverre ikke politisk for folk flest

At Frp ikke leverer politisk i regjering for folk flest er ikke bare skuffende ovenfor skuffede Frp velgere, men også for hele det norske folk i by og bygd,» mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. «Fakta er at Frp setter stadig ny norgesrekord i bompenge innkreving – rushtidsavgiften øker – bensin og diesel forholder seg på et høyt nivå, selv om oljeprisen på verdensmarkedet er priset lavt,» sier nestlederen.

 «De som har det trangest fra før, får det enda trangere – våre gifte pensjonister blir urettferdig behandlet – enslige og uføretrygdede får det verre økonomisk –  El avgiften øker –  og innvandrere får mer. Innvandringen øker og tiggerforbudet som det er flertall på stortinget for – fremmes ikke. Norske IS krigere mottar fortsatt ytelser fra folketrygden – og Mulla Krekar oppholder seg fremdeles i Norge,» fortsetter han. 

«For velgerne fremstår disse brutte valgløftene fra Frp som et gedigent politisk mageplask – dessverre uten at hverdagen ser ut til å bli blir bedre for folk flest som sliter,» konkluderer Kleppe.