Islamistisk terror må utryddes

«Nå var det vakre Manchester sin tur til å oppleve hva radikalisert islam gjennom en eller flere jihadister kan gjennomføre av død og terror. Stort antall døde og sårede – barn og unge mennesker i starten av livet, som på bestialsk vis blir myrdet, eller lemlestet – bare fordi de er til stede på konsert. Den ideologien som driver islamister verden over til å gjøre slikt mot medmennesker er barbarisk grusom og gjør enkeltpersoner og grupper til hjernedøde drapsmaskiner,» sier Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe, i en kommentar til tirsdagens brutale terrorhandling.

«Det som skjedde i Manchester og i mange byer og tettsteder før det, også i Stockholm – kan godt skje også i Norge. Vi har ingen garanti for det motsatte, og disse radikaliserte utveksler stadig nye og uforutsigbare metoder å utføre dødelige handlinger på. “Allah er stor” sier de med macheten i hånd. Slike uforutsigbare og hatefulle islamister skal ikke få gå fritt omkring og verve rotløs ungdom, og skape angst og frykt,” sier Kleppe, og legger til:

. Bare den strengeste reaksjon overfor islamister fra vårt samfunns side vil virke preventivt overfor nye islamske rekrutter som kunne bli fristet til den “spenning” radikalisert virksomhet innebærer uten respekt for menneskeverdet og andres liv. Nok er nok, nå må vesten sette en stopp,» legger han til.

Terror og fundamentalistisk islam er kommet nærmere, mener leder for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal. Han legger mye av skylden på den politikken som er blitt ført av naive europeiske politikere. For 20 år siden var det Al-Qaida og nå er det Den islamske staten som står for angrep i Europa, konstaterer han, men understreker at det er galt å tro at terroren kan stoppes bare vi nedkjemper IS. «Nye organisasjoner og med like brutale handlinger kan dukker opp,» frykter partilederen.

Han minner om at millioner av folk fra Midt Østen og Afrika allerede har kommet seg inn i Europa. De fleste er muslimer, og mange kan være medlemmer av terrororganisasjoner eller ha fundamentalistiske holdninger. Det er en utvikling som må stoppes umiddelbart, mener Makvan Kasheikal. Ikke bare frykter han innvandringsbølgen til Europa vil føre til mer terror, men han påpeker også at innvandringen er i ferd med å ødelegge de europeiske velferdssystemene.