FrPs landsmøte godkjente menneskesmuglingsskipene

Christen Krogvig påpeker at bare Demokratene i Norge vil trekke til bake skipene som henter ulovlige innvandrere fra Afrika til Europa.

Vi i Demokratene har lenge vært kritiske til regjeringens beslutning om å sende skip til Middelhavet for å hjelpe ulovlige innvandrere fra Afrika og Aisa med å ta seg inn i Europa. Flere av de som leser Demokratenes FB-sider, har forsøkt å plassere skylden for at Norge sendte ut disse skipene på stortingsflertallet, og ikke minst Venstre. Det er i og for seg korrekt at Venstre og KrF, som liksom skal være støttepartier for regjeringen, stikker kjepper i hjulene når regjeringen fremmer forslag som er bra for Norge. (Dvs. forslag om å stramme inn norsk innvandringspolitikk. )

Men beslutningen om å sende skip til Middelhavet ble ikke fattet av Stortinget, men av regjeringen. Og i denne sitter det bare to partier: Høyre og FrP. Regjeringen offentliggjør ikke interne avstemninger. Men det normale er at beslutninger fattes ved enstemmighet. Dette betyr at alt tyder på at både Høyre og FrP stemte for å sende disse skipene.

Men FrP er mer enn partiets statsråder. Selv om FrPs statsråder synes det er ok å hjelpe ulovlige innvandrerer med å invadere Europa betyr ikke det at FrPs medlemsmasse mener det samme.

Intern knurring har etter alt å dømme resultert i at FrPs behandlet spørsmålet om de norske skipene i Middelhavet på sitt landsmøte. Landsmøtet har tydeligvis merket seg at Det norske folk har lite til overs for det at Norge har satt inn skip som frakter ulovlige innvandrere til Europa.

Henry von Koss hjelper til med å skipe ulovlige innvandrere inn til Hellas. Det å stanse ulovlig innvandring kan dekke inn kostnadene ved å fjerne bommene flere ganger.

Møtet vedtok således følgende uttalelse: «Landsmøtet ber stortingsgruppen arbeide for å få til en avtale med andre land for endret praksis slik at man ikke lenger transporterer flyktninger som berges i Middelhavet til Europa.»

Dette er litt bedre enn et vedtak om at landsmøtet mener at de skal settes i land i Europa. Men det er også veldig mye bløff i dette. Det er EU-kommisjonen som bestemmer hvor disse menneskene skal settes i land. Norge er ikke en gang med i EU, og det er lite sannsynlig at EU-kommisjonen legger noen som helst vekt på hva FrPs landsmøte måtte mene.

FrP kan ikke påvirke EU-kommisjon. Det FrP imidlertid kan påvirke er regjeringen i Norge. Og i dette vedtaket ligger det ikke noen som tilsier at disse skipene skal trekkes til bake INNTIL EU-kommisjonen måtte finne det for godt å sette de ulovlige innvandrerne i land i Afrika. Dermed aksepteres det at fartøyene fortsetter den enorme operasjonen som går ut på å hente ulovlige innvandrere fra Afrika til Europa.

Det er imidlertid ikke bare FrP som vil at båtene skal fortsette å hente ulovlige innvandrere til Europa inntil EU-kommisjonen skulle beslutte at de skal settes i land i Afrika. Dette er noe ALLE partiene på Stortinget er enige om. Og de øvrige partene har ikke en gang vedtatt at de de som plukkes opp av vannet helst bør settes i land i Afrika.

De velgerne som mener at de norske skipene som regjeringen har satt inn på Middelhavet må trekkes til bake INNTIL EU-kommisjonen skulle endre båtenes instruks slik at de ulovlige innvandrerne settes i land i Afrika, har bare et parti å stemme på ved høstens valg; Demokratene i Norge.

I stedet for å tilbakekaller Siem Pilot har regjeringen skiftet skipet ut med Olympic Commander.